Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjand, maj 2014

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rumspris, euro (moms 10 % inkl.) 1) RevPAR, euro (Moms 10 % inkl.)
Hela landet 620 50 426 49,6 0,5 92,27 45,74
Fasta Finland 604 49 615 49,6 0,5 92,22 45,75
Nyland 113 14 150 66,9 0,3 106,00 70,89
    Esbo 11 1 189 57,0 -4,4 90,15 51,41
    Helsingfors 52 8 351 74,5 0,4 112,75 84,05
    Vanda 11 2 198 68,1 0,3 100,94 68,79
Egentliga Finland 40 3 071 54,2 -0,7 79,83 43,25
    Åbo 18 2 061 58,5 -2,8 81,96 47,99
Satakunta 25 1 238 45,7 -3,7 82,53 37,68
    Björneborg 9 711 39,2 -7,6 80,15 31,45
Egentliga Tavastland 19 1 281 39,5 4,5 80,27 31,70
    Tavastehus 8 739 37,7 3,0 85,23 32,12
Birkaland 42 3 827 47,5 -1,1 92,10 43,78
    Tammerfors 24 2 828 53,3 -2,1 94,91 50,63
Päijänne-Tavastland 16 1 824 47,9 10,6 84,41 40,47
    Lahtis 6 700 43,9 3,1 85,48 37,53
Kymmenedalen 17 950 41,5 -3,9 85,22 35,38
    Kouvola 7 442 39,5 -3,8 80,65 31,87
Södra Karelen 17 1 391 44,8 -5,6 92,12 41,28
    Villmanstrand 7 743 55,4 -3,3 84,47 46,83
Södra Savolax 28 1 571 39,4 -0,3 73,58 28,97
    S:t Michel 8 559 44,6 0,8 80,68 35,97
Norra Savolax 30 2 341 41,5 -2,1 84,77 35,16
    Kuopio 15 1 409 45,6 -4,1 88,83 40,46
Norra Karelen 22 1 205 42,5 3,6 81,37 34,55
    Joensuu 7 610 56,3 10,1 84,18 47,39
Mellersta Finland 28 2 859 44,8 -1,6 78,93 35,34
    Jyväskylä 11 1 475 48,7 -2,3 89,85 43,76
Södra Österbotten 26 1 537 42,9 -0,5 76,33 32,76
    Seinäjoki 8 625 47,7 0,3 85,72 40,85
Österbotten 22 1 226 53,0 1,2 87,18 46,23
    Vasa 8 794 55,7 1,8 90,44 50,36
Mellersta Österbotten 10 504 55,8 11,7 85,88 47,91
    Karleby 5 360 68,5 16,7 87,00 59,63
Norra Österbotten 48 3 449 44,6 6,6 84,13 37,52
    Kuusamo 10 755 18,3 3,6 64,03 11,70
    Uleåborg 12 1 590 58,4 5,8 90,60 52,89
Kajanaland 19 1 716 32,8 -1,9 66,16 21,71
    Kajana 6 409 32,5 1,9 81,55 26,49
    Sotkamo 6 1 076 36,6 -3,2 53,70 19,63
Lappland 82 5 475 22,8 -1,2 71,36 16,30
    Rovaniemi 10 1 095 36,6 0,6 67,82 24,81
Åland 16 811 47,0 -1,1 .. ..
    Mariehamn 6 447 62,1 -1,5 .. ..
1) RevPar = Genomsnittlig intäkt per tillgängligt rum. Beräkningsformel: RevPar = Genomsnittligt rumspris * kapacitetsutnyttjande av rum.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Merja Rönkä 029 551 3209, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 17.7.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. maj 2014, Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjand, maj 2014 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2014/05/matk_2014_05_2014-07-17_tau_005_sv.html