Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, juni 2014

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 405 66 549 51,2 0,6 48,33
Fasta Finland 1 332 64 915 51,4 0,6 48,54
Nyland 156 15 479 71,5 1,0 68,97
Egentliga Finland 91 4 110 57,3 3,3 44,49
Satakunta 48 1 775 43,3 -5,6 50,42
Egentliga Tavastland 37 1 692 40,2 -2,2 37,94
Birkaland 83 4 818 53,1 3,7 45,84
Päijänne-Tavastland 43 2 228 47,0 -0,1 49,16
Kymmenedalen 34 1 256 50,7 3,2 44,03
Södra Karelen 45 2 144 58,6 7,4 46,43
Södra Savolax 106 3 367 39,2 -6,7 31,35
Norra Savolax 59 2 866 50,2 0,7 43,16
Norra Karelen 65 1 847 46,5 3,8 40,72
Mellersta Finland 67 3 831 47,7 0,4 41,19
Södra Österbotten 60 2 186 43,4 -1,0 38,77
Österbotten 42 1 584 49,6 0,2 46,46
Mellersta Österbotten 24 724 42,4 -2,1 41,56
Norra Österbotten 112 4 809 45,8 3,3 31,07
Kajanaland 56 2 435 38,6 -4,3 34,20
Lappland 204 7 764 29,9 -0,9 33,01
Åland 73 1 634 46,5 -1,3 ..

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 21.8.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. juni 2014, Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, juni 2014 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2014/06/matk_2014_06_2014-08-21_tau_001_sv.html