Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4.1. Övernattningar i hoteller, juni 2014

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 1 472 119 -1,5 1 023 218 -3,1 448 901 2,4
Fasta Finland 1 442 631 -1,5 1 007 711 -3,1 434 920 2,3
Nyland 474 628 1,3 230 457 -3,2 244 171 5,8
    Esbo 34 525 -2,7 17 524 -4,5 17 001 -0,8
    Helsingfors 305 705 0,8 124 221 -3,7 181 484 4,0
    Vanda 75 297 5,9 41 329 -0,6 33 968 15,0
Egentliga Finland 96 719 -3,2 76 499 -4,4 20 220 1,8
    Åbo 69 849 -0,4 54 512 -1,0 15 337 2,1
Satakunta 28 413 -16,4 23 521 -14,9 4 892 -23,2
    Björneborg 15 335 -18,5 13 613 -16,8 1 722 -30,0
Egentliga Tavastland 31 210 3,5 28 395 6,7 2 815 -20,4
    Tavastehus 14 305 -16,9 12 596 -15,5 1 709 -25,8
Birkaland 111 328 4,8 91 944 0,7 19 384 29,9
    Tammerfors 82 178 6,3 64 379 0,6 17 799 33,7
Päijänne-Tavastland 41 490 -16,1 34 599 -21,6 6 891 28,9
    Lahtis 14 980 -15,5 11 810 -16,6 3 170 -11,1
Kymmenedalen 24 067 2,5 17 082 20,2 6 985 -24,7
    Kouvola 10 498 9,3 7 906 8,2 2 592 12,7
Södra Karelen 53 598 -3,3 30 903 4,7 22 695 -12,4
    Villmanstrand 31 069 0,4 20 486 5,3 10 583 -7,9
Södra Savolax 51 045 -12,8 40 914 -11,5 10 131 -17,6
    S:t Michel 17 042 -24,6 12 099 -22,1 4 943 -30,1
Norra Savolax 63 456 -1,1 55 580 -1,1 7 876 -1,2
    Kuopio 40 857 -4,9 35 732 -6,8 5 125 11,5
Norra Karelen 34 943 -1,2 26 657 -11,2 8 286 55,1
    Joensuu 18 018 -6,8 12 107 -20,2 5 911 42,1
Mellersta Finland 90 682 -6,9 77 379 -8,0 13 303 0,2
    Jyväskylä 42 189 3,5 32 651 -1,0 9 538 22,5
Södra Österbotten 50 023 -2,2 48 201 -2,2 1 822 -2,3
    Seinäjoki 14 229 -1,7 13 295 1,6 934 -32,4
Österbotten 32 151 1,9 25 413 0,7 6 738 7,0
    Vasa 24 311 6,4 18 843 4,7 5 468 12,9
Mellersta Österbotten 12 555 0,5 10 840 -2,8 1 715 27,5
    Karleby 10 882 10,7 9 277 7,4 1 605 34,4
Norra Österbotten 90 340 4,2 75 752 8,4 14 588 -13,2
    Kuusamo 10 881 -1,4 9 013 -0,6 1 868 -5,0
    Uleåborg 49 601 4,2 38 294 6,7 11 307 -3,6
Kajanaland 61 014 -5,6 57 543 -4,5 3 471 -20,2
    Kajana 6 848 -6,3 5 852 -8,5 996 9,5
    Sotkamo 51 140 -4,6 49 202 -2,6 1 938 -37,5
Lappland 94 969 -0,5 56 032 0,1 38 937 -1,4
    Rovaniemi 31 501 3,7 16 667 2,7 14 834 4,9
Åland 29 488 -2,4 15 507 -7,3 13 981 3,6
    Mariehamn 19 782 -10,0 11 639 -15,2 8 143 -1,4

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 21.8.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. juni 2014, Tabellbilaga 4.1. Övernattningar i hoteller, juni 2014 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2014/06/matk_2014_06_2014-08-21_tau_007_sv.html