Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4.2. Övernattningar i hoteller, januari-juni 2014

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 7 474 613 -2,2 5 138 031 -2,8 2 336 582 -1,0
Fasta Finland 7 395 466 -2,2 5 099 069 -2,7 2 296 397 -1,1
Nyland 2 239 473 -0,1 1 194 701 -0,7 1 044 772 0,5
    Esbo 160 237 -5,2 89 265 -6,2 70 972 -4,0
    Helsingfors 1 422 811 -0,2 664 962 2,1 757 849 -2,2
    Vanda 405 900 6,5 238 673 -1,3 167 227 20,0
Egentliga Finland 426 821 -2,4 343 057 -5,4 83 764 11,8
    Åbo 299 596 -2,5 238 224 -5,3 61 372 10,3
Satakunta 123 581 -7,4 98 800 -7,0 24 781 -8,8
    Björneborg 68 997 -10,2 57 981 -10,7 11 016 -8,0
Egentliga Tavastland 144 178 1,5 128 627 5,5 15 551 -22,5
    Tavastehus 75 322 -6,1 65 849 -3,1 9 473 -22,5
Birkaland 512 263 -2,8 429 463 -4,5 82 800 7,4
    Tammerfors 396 392 1,1 321 705 -0,8 74 687 10,3
Päijänne-Tavastland 236 399 -1,4 197 492 -3,5 38 907 10,3
    Lahtis 83 783 0,5 61 742 1,0 22 041 -1,0
Kymmenedalen 101 949 -4,8 66 453 0,3 35 496 -13,0
    Kouvola 45 913 -2,8 34 538 -2,2 11 375 -4,4
Södra Karelen 256 462 -6,0 119 146 -1,0 137 316 -9,9
    Villmanstrand 151 440 -0,1 86 579 3,3 64 861 -4,4
Södra Savolax 191 554 -6,4 158 326 -4,4 33 228 -14,9
    S:t Michel 73 867 -11,5 57 203 -7,8 16 664 -22,4
Norra Savolax 328 097 -4,5 283 654 -4,8 44 443 -2,5
    Kuopio 217 147 -6,2 186 224 -7,4 30 923 2,0
Norra Karelen 167 960 -1,6 125 714 -7,9 42 246 23,8
    Joensuu 91 094 -2,5 64 557 -10,2 26 537 23,3
Mellersta Finland 440 167 -10,8 368 179 -12,4 71 988 -1,2
    Jyväskylä 198 701 1,2 166 822 0,4 31 879 5,1
Södra Österbotten 214 280 -0,3 204 766 0,0 9 514 -7,6
    Seinäjoki 73 229 6,2 68 080 8,2 5 149 -15,1
Österbotten 141 951 -1,7 110 590 -4,7 31 361 10,7
    Vasa 108 227 2,3 82 327 -2,1 25 900 19,4
Mellersta Österbotten 56 181 2,6 50 664 1,4 5 517 15,1
    Karleby 46 445 8,3 41 449 7,2 4 996 19,1
Norra Österbotten 522 941 3,1 421 028 3,9 101 913 -0,2
    Kuusamo 135 086 0,9 96 427 -3,6 38 659 14,3
    Uleåborg 254 120 4,1 208 386 5,3 45 734 -0,8
Kajanaland 366 364 -2,9 329 163 -2,6 37 201 -5,3
    Kajana 38 637 -3,6 34 429 -3,4 4 208 -5,1
    Sotkamo 308 218 -2,1 280 603 -1,6 27 615 -6,7
Lappland 924 845 -2,6 469 246 -0,8 455 599 -4,4
    Rovaniemi 208 890 -1,1 80 128 -0,1 128 762 -1,7
Åland 79 147 -5,0 38 962 -9,0 40 185 -0,8
    Mariehamn 57 427 -10,8 30 669 -16,1 26 758 -3,8

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 21.8.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. juni 2014, Tabellbilaga 4.2. Övernattningar i hoteller, januari-juni 2014 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2014/06/matk_2014_06_2014-08-21_tau_008_sv.html