Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, juli 2014

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 399 66 496 55,7 -0,7 36,86
Fasta Finland 1 325 64 854 55,4 -0,8 37,07
Nyland 149 15 017 63,6 -1,0 43,22
Egentliga Finland 92 4 163 67,1 0,9 36,68
Satakunta 47 1 746 54,3 -3,6 39,47
Egentliga Tavastland 36 1 744 37,5 -3,7 37,03
Birkaland 81 4 712 57,3 -3,3 37,06
Päijänne-Tavastland 42 2 205 45,8 2,5 35,73
Kymmenedalen 35 1 271 52,8 -2,7 34,51
Södra Karelen 45 2 168 68,2 5,9 38,35
Södra Savolax 109 3 502 56,6 -5,0 34,50
Norra Savolax 59 2 867 59,1 -1,1 33,78
Norra Karelen 63 1 823 56,0 -1,1 33,60
Mellersta Finland 68 3 821 58,8 5,9 59,84
Södra Österbotten 59 2 142 60,0 -1,1 33,56
Österbotten 42 1 588 55,5 -2,3 29,41
Mellersta Österbotten 24 725 47,0 -1,3 32,24
Norra Österbotten 112 4 859 52,1 1,6 26,20
Kajanaland 54 2 371 50,4 -8,0 32,37
Lappland 208 8 130 35,9 -0,3 27,67
Åland 74 1 642 70,1 3,4 .. 1)
1) [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 18.9.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. juli 2014, Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, juli 2014 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2014/07/matk_2014_07_2014-09-18_tau_001_sv.html