Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1.2. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-juli 2014

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 201 61 260 48,0 -0,2 49,53
Fasta Finland 1 154 60 068 48,2 -0,4 49,66
Nyland 143 14 745 60,4 0,1 63,49
Egentliga Finland 73 3 800 49,1 0,6 45,41
Satakunta 43 1 616 38,2 -4,1 50,26
Egentliga Tavastland 34 1 568 34,5 -1,0 44,67
Birkaland 75 4 548 46,5 -0,7 49,37
Päijänne-Tavastland 37 2 071 43,0 1,7 48,14
Kymmenedalen 30 1 177 40,5 -0,4 45,34
Södra Karelen 39 1 871 50,0 -1,5 47,21
Södra Savolax 86 2 562 39,2 -2,4 36,36
Norra Savolax 52 2 672 46,8 -1,4 44,33
Norra Karelen 54 1 579 43,8 2,5 43,42
Mellersta Finland 53 3 317 47,6 1,1 50,33
Södra Österbotten 52 1 908 41,5 -1,4 39,01
Österbotten 33 1 385 45,7 -1,2 47,36
Mellersta Österbotten 17 600 42,5 0,4 46,53
Norra Österbotten 100 4 448 45,8 2,3 38,28
Kajanaland 48 2 284 42,1 -4,2 36,89
Lappland 183 7 916 42,7 -0,7 44,73
Åland 47 1 193 37,5 5,5 .. 1)
1) [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 18.9.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. juli 2014, Tabellbilaga 1.2. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-juli 2014 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2014/07/matk_2014_07_2014-09-18_tau_002_sv.html