Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2.2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, januari-juli 2014

Landskap Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 12 174 078 -2,2 8 716 788 -2,7 3 457 290 -1,2
Fasta Finland 11 901 352 -2,3 8 608 201 -2,6 3 293 151 -1,2
Nyland 2 951 978 -0,2 1 601 705 -0,9 1 350 273 0,6
Egentliga Finland 734 528 0,4 595 916 -1,7 138 612 10,7
Satakunta 251 856 -8,0 217 611 -7,8 34 245 -9,4
Egentliga Tavastland 222 252 -0,1 199 226 1,3 23 026 -10,5
Birkaland 835 560 -6,3 709 093 -7,1 126 467 -1,3
Päijänne-Tavastland 354 323 -3,5 293 455 -6,0 60 868 10,6
Kymmenedalen 209 847 -1,4 145 752 3,1 64 095 -10,2
Södra Karelen 414 449 -6,5 211 103 -1,8 203 346 -11,0
Södra Savolax 480 276 -7,4 360 750 -9,0 119 526 -2,1
Norra Savolax 516 179 -4,0 438 013 -4,4 78 166 -2,1
Norra Karelen 304 044 -3,8 237 586 -7,9 66 458 14,6
Mellersta Finland 690 420 -6,0 589 635 -7,0 100 785 0,6
Södra Österbotten 428 306 -2,8 412 842 -2,7 15 464 -5,3
Österbotten 258 435 -7,2 210 991 -9,8 47 444 6,8
Mellersta Österbotten 106 132 2,7 94 888 2,4 11 244 5,3
Norra Österbotten 1 046 518 3,3 873 190 4,6 173 328 -3,2
Kajanaland 618 174 -1,3 557 580 -0,0 60 594 -11,7
Lappland 1 478 075 -1,9 858 865 -0,6 619 210 -3,5
Åland 272 726 -1,6 108 587 -3,6 164 139 -0,3

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 18.9.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. juli 2014, Tabellbilaga 2.2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, januari-juli 2014 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2014/07/matk_2014_07_2014-09-18_tau_004_sv.html