Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjand, juli 2014

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rumspris, euro (moms 10 % inkl.) 1) RevPAR, euro (Moms 10 % inkl.)
Hela landet 647 52 516 59,0 -0,4 84,90 50,09
Fasta Finland 630 51 677 58,7 -0,4 84,77 49,74
Nyland 112 14 388 64,0 -1,2 81,73 52,30
    Esbo 11 1 193 52,5 -7,4 59,12 31,05
    Helsingfors 52 8 613 69,7 -1,7 83,48 58,19
    Vanda 11 2 220 56,7 -5,7 80,87 45,88
Egentliga Finland 41 3 112 73,6 2,3 91,22 67,17
    Åbo 18 2 083 79,9 1,6 93,58 74,77
Satakunta 25 1 312 55,6 -2,0 104,18 57,93
    Björneborg 10 753 63,6 -2,8 113,18 72,01
Egentliga Tavastland 19 1 264 44,7 1,1 78,11 34,88
    Tavastehus 8 739 42,6 -1,6 90,53 38,60
Birkaland 41 3 747 60,0 -2,4 87,67 52,57
    Tammerfors 23 2 722 62,1 -3,4 88,59 54,98
Päijänne-Tavastland 16 1 875 47,4 3,8 77,62 36,83
    Lahtis 7 769 38,9 3,1 73,52 28,62
Kymmenedalen 18 977 52,4 -2,5 88,47 46,37
    Kouvola 7 446 52,7 4,4 82,87 43,70
Södra Karelen 20 1 549 73,5 6,9 94,77 69,64
    Villmanstrand 8 825 84,4 18,7 87,36 73,74
Södra Savolax 40 2 378 57,7 -5,2 105,07 60,61
    S:t Michel 10 661 61,3 -2,4 92,55 56,78
Norra Savolax 30 2 339 60,2 -1,5 84,88 51,11
    Kuopio 15 1 406 66,7 -0,5 90,19 60,12
Norra Karelen 23 1 290 60,9 -2,8 84,32 51,34
    Joensuu 8 681 59,4 -4,8 83,12 49,37
Mellersta Finland 30 2 973 66,9 8,4 87,35 58,41
    Jyväskylä 12 1 575 67,8 10,1 94,87 64,32
Södra Österbotten 26 1 617 67,9 -3,3 85,85 58,29
    Seinäjoki 8 625 72,1 0,2 91,00 65,61
Österbotten 22 1 234 61,9 -3,7 89,20 55,23
    Vasa 8 809 69,1 -6,5 92,30 63,74
Mellersta Österbotten 10 542 52,9 2,9 76,32 40,34
    Karleby 5 398 57,6 3,6 75,99 43,77
Norra Österbotten 47 3 479 54,9 1,3 83,63 45,88
    Kuusamo 10 755 40,5 5,2 69,06 27,99
    Uleåborg 12 1 589 68,0 4,2 82,56 56,11
Kajanaland 20 1 750 54,1 -9,7 81,76 44,20
    Kajana 6 409 49,6 -4,8 73,10 36,26
    Sotkamo 6 1 081 58,7 -12,9 85,66 50,31
Lappland 90 5 851 36,6 0,4 65,55 23,97
    Rovaniemi 11 1 173 48,0 -2,6 63,06 30,28
Åland 17 839 78,8 -0,3 .. ..
    Mariehamn 7 475 91,6 2,2 .. ..
1) RevPar = Genomsnittlig intäkt per tillgängligt rum. Beräkningsformel: RevPar = Genomsnittligt rumspris * kapacitetsutnyttjande av rum. [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 18.9.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. juli 2014, Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjand, juli 2014 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2014/07/matk_2014_07_2014-09-18_tau_005_sv.html