Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3.2. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjand, januari-juli 2014

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rumspris, euro (moms 10 % inkl.) 1) RevPAR, euro (Moms 10 % inkl.)
Hela landet 629 51 215 51,4 -0,2 91,28 46,89
Fasta Finland 615 50 500 51,5 -0,2 91,26 47,00
Nyland 113 14 263 61,0 0,0 98,64 60,19
    Esbo 11 1 190 52,4 -2,7 81,03 42,44
    Helsingfors 53 8 485 65,8 -0,3 103,36 68,02
    Vanda 11 2 196 67,7 1,0 96,72 65,53
Egentliga Finland 39 3 037 53,7 0,9 83,94 45,10
    Åbo 18 2 063 57,4 1,0 86,18 49,43
Satakunta 25 1 255 42,7 -3,7 88,49 37,75
    Björneborg 9 724 43,6 -5,8 88,61 38,64
Egentliga Tavastland 19 1 275 38,5 0,7 79,76 30,68
    Tavastehus 8 735 35,8 -1,7 91,13 32,64
Birkaland 42 3 813 48,6 0,0 90,32 43,85
    Tammerfors 24 2 798 52,5 -0,6 91,77 48,20
Päijänne-Tavastland 16 1 841 45,4 2,4 85,36 38,72
    Lahtis 6 721 45,3 -2,1 89,30 40,41
Kymmenedalen 17 951 41,9 -1,5 85,71 35,94
    Kouvola 7 436 41,0 -1,3 81,66 33,51
Södra Karelen 18 1 409 55,1 -0,1 95,60 52,70
    Villmanstrand 7 767 62,3 1,0 89,66 55,85
Södra Savolax 31 1 783 42,2 -2,9 81,67 34,49
    S:t Michel 9 588 47,4 -3,9 82,65 39,17
Norra Savolax 30 2 332 48,3 -2,1 86,26 41,66
    Kuopio 15 1 400 53,6 -3,0 90,78 48,67
Norra Karelen 22 1 222 48,4 2,5 85,38 41,31
    Joensuu 7 627 58,0 5,9 85,32 49,45
Mellersta Finland 28 2 835 51,4 1,3 88,06 45,27
    Jyväskylä 11 1 447 54,0 2,4 91,84 49,57
Södra Österbotten 26 1 536 47,7 -1,5 77,71 37,09
    Seinäjoki 8 617 51,9 -0,5 85,66 44,48
Österbotten 22 1 228 48,7 -1,5 88,18 42,94
    Vasa 8 805 55,6 0,5 91,21 50,72
Mellersta Österbotten 10 510 45,3 1,6 78,50 35,59
    Karleby 5 369 52,6 2,9 80,73 42,46
Norra Österbotten 47 3 455 48,9 2,3 86,92 42,52
    Kuusamo 11 763 40,2 2,2 99,33 39,97
    Uleåborg 12 1 590 59,3 3,1 86,29 51,21
Kajanaland 20 1 740 46,6 -4,2 81,18 37,86
    Kajana 6 409 36,9 -2,6 78,69 29,01
    Sotkamo 6 1 081 54,8 -5,6 85,26 46,71
Lappland 92 6 016 46,3 -1,0 92,84 43,03
    Rovaniemi 11 1 189 58,2 2,3 85,17 49,53
Åland 14 716 42,3 -0,8 .. ..
    Mariehamn 6 419 54,2 0,6 .. ..
1) RevPar = Genomsnittlig intäkt per tillgängligt rum. Beräkningsformel: RevPar = Genomsnittligt rumspris * kapacitetsutnyttjande av rum. [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 18.9.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. juli 2014, Tabellbilaga 3.2. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjand, januari-juli 2014 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 30.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2014/07/matk_2014_07_2014-09-18_tau_006_sv.html