Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, augusti 2014

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 397 65 931 52,2 0,7 47,20
Fasta Finland 1 324 64 311 52,3 0,8 47,43
Nyland 150 15 158 73,0 2,2 62,99
Egentliga Finland 91 4 132 56,7 -0,3 44,11
Satakunta 47 1 761 43,1 0,7 47,35
Egentliga Tavastland 36 1 722 40,7 -3,6 46,64
Birkaland 80 4 575 50,4 -1,2 46,07
Päijänne-Tavastland 42 2 187 46,0 0,4 40,40
Kymmenedalen 33 1 239 55,5 -0,9 41,39
Södra Karelen 46 2 184 62,4 1,9 42,98
Södra Savolax 107 3 355 46,9 1,4 33,32
Norra Savolax 60 2 883 52,4 1,4 42,10
Norra Karelen 63 1 832 44,9 -3,0 40,35
Mellersta Finland 67 3 594 48,8 4,2 47,22
Södra Österbotten 59 2 131 41,7 -1,6 38,67
Österbotten 42 1 590 43,0 -4,9 41,14
Mellersta Österbotten 23 678 42,4 0,8 42,51
Norra Österbotten 113 4 801 45,4 2,6 33,71
Kajanaland 54 2 363 38,9 -3,1 34,00
Lappland 211 8 126 33,2 1,0 33,91
Åland 73 1 620 50,1 -0,6 .. 1)
1) [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 23.10.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. augusti 2014, Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, augusti 2014 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 30.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2014/08/matk_2014_08_2014-10-23_tau_001_sv.html