Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1.2. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-augusti 2014

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 223 61 731 48,6 0,0 49,20
Fasta Finland 1 172 60 487 48,8 -0,1 49,35
Nyland 144 14 790 62,1 0,4 63,43
Egentliga Finland 75 3 824 50,3 0,7 45,12
Satakunta 44 1 633 38,9 -3,4 49,86
Egentliga Tavastland 34 1 587 35,4 -1,3 45,03
Birkaland 75 4 490 47,6 -0,2 48,90
Päijänne-Tavastland 38 2 085 43,3 1,5 47,01
Kymmenedalen 30 1 184 42,6 -0,4 44,63
Södra Karelen 40 1 910 51,9 -0,9 46,38
Södra Savolax 89 2 651 40,6 -1,6 35,89
Norra Savolax 53 2 698 47,5 -1,1 43,93
Norra Karelen 55 1 611 44,1 1,8 42,86
Mellersta Finland 54 3 340 47,9 1,6 49,96
Södra Österbotten 53 1 936 41,4 -1,5 39,05
Österbotten 35 1 410 45,2 -1,9 46,55
Mellersta Österbotten 18 610 42,5 0,4 46,00
Norra Österbotten 102 4 492 45,8 2,4 37,67
Kajanaland 49 2 294 41,7 -4,1 36,62
Lappland 187 7 942 41,4 -0,5 43,66
Åland 51 1 245 39,5 4,9 .. 1)
1) [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 23.10.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. augusti 2014, Tabellbilaga 1.2. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-augusti 2014 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 30.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2014/08/matk_2014_08_2014-10-23_tau_002_sv.html