Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2.2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, januari-augusti 2014

Landskap Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 14 320 927 -2,1 10 164 750 -2,6 4 156 177 -0,9
Fasta Finland 13 979 040 -2,1 10 035 718 -2,6 3 943 322 -1,0
Nyland 3 546 204 0,5 1 891 686 0,3 1 654 518 0,7
Egentliga Finland 877 380 -0,4 701 496 -2,9 175 884 11,1
Satakunta 302 458 -6,8 262 733 -6,5 39 725 -8,2
Egentliga Tavastland 263 006 -0,3 234 591 0,8 28 415 -8,7
Birkaland 977 428 -6,8 823 568 -7,7 153 860 -1,6
Päijänne-Tavastland 420 862 -3,0 347 624 -5,0 73 238 7,9
Kymmenedalen 259 612 -1,4 180 116 4,4 79 496 -12,2
Södra Karelen 500 770 -7,5 253 766 -1,9 247 004 -12,7
Södra Savolax 589 772 -6,3 432 287 -7,6 157 485 -2,3
Norra Savolax 610 335 -2,8 514 111 -3,1 96 224 -1,5
Norra Karelen 362 909 -3,7 281 292 -8,7 81 617 18,7
Mellersta Finland 792 893 -4,4 670 557 -5,5 122 336 2,0
Södra Österbotten 503 112 -3,7 484 824 -3,5 18 288 -7,3
Österbotten 298 462 -8,1 242 972 -10,8 55 490 6,2
Mellersta Österbotten 127 923 3,8 112 599 2,4 15 324 15,9
Norra Österbotten 1 208 322 2,5 1 008 268 3,3 200 054 -1,5
Kajanaland 689 578 -2,3 616 568 -1,4 73 010 -9,4
Lappland 1 648 014 -1,8 976 660 -0,9 671 354 -3,2
Åland 341 887 -1,3 129 032 -4,8 212 855 0,9

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 23.10.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. augusti 2014, Tabellbilaga 2.2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, januari-augusti 2014 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 30.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2014/08/matk_2014_08_2014-10-23_tau_004_sv.html