Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjand, augusti 2014

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rumspris, euro (moms 10 % inkl.) 1) RevPAR, euro (Moms 10 % inkl.)
Hela landet 650 52 384 57,4 1,3 92,20 52,89
Fasta Finland 633 51 545 57,3 1,4 92,23 52,82
Nyland 113 14 522 74,1 2,1 105,90 78,50
    Esbo 11 1 158 73,2 5,7 85,81 62,82
    Helsingfors 52 8 709 80,5 0,3 113,08 91,01
    Vanda 11 2 211 74,2 6,2 96,78 71,85
Egentliga Finland 41 3 113 63,9 0,8 84,54 54,01
    Åbo 18 2 082 70,4 0,3 85,13 59,92
Satakunta 26 1 335 46,9 3,1 93,76 44,02
    Björneborg 10 753 51,8 2,8 98,50 51,03
Egentliga Tavastland 19 1 263 48,4 1,5 83,28 40,31
    Tavastehus 8 739 50,1 1,2 96,90 48,53
Birkaland 41 3 629 54,5 0,0 90,64 49,42
    Tammerfors 23 2 651 58,9 -0,5 92,41 54,42
Päijänne-Tavastland 16 1 853 48,8 1,4 78,12 38,15
    Lahtis 7 771 51,4 6,2 77,23 39,67
Kymmenedalen 17 955 58,1 -0,9 84,63 49,18
    Kouvola 7 447 56,6 4,4 80,56 45,61
Södra Karelen 21 1 566 69,2 4,3 100,24 69,33
    Villmanstrand 9 834 80,0 14,2 92,23 73,83
Södra Savolax 39 2 258 50,8 2,0 78,82 40,03
    S:t Michel 10 660 56,4 1,8 83,09 46,90
Norra Savolax 31 2 356 54,7 0,9 84,58 46,23
    Kuopio 16 1 424 58,9 -0,7 87,95 51,76
Norra Karelen 23 1 292 51,3 -6,8 85,97 44,07
    Joensuu 8 681 60,0 -4,8 86,76 52,02
Mellersta Finland 30 2 972 53,8 4,7 93,81 50,43
    Jyväskylä 12 1 575 61,7 10,8 103,97 64,12
Södra Österbotten 26 1 619 49,3 -2,2 79,95 39,40
    Seinäjoki 8 625 56,0 1,6 82,33 46,11
Österbotten 22 1 233 49,4 -4,8 85,27 42,10
    Vasa 8 809 51,6 -6,2 88,64 45,73
Mellersta Österbotten 10 510 43,1 -1,8 81,56 35,16
    Karleby 5 362 52,4 0,5 81,79 42,86
Norra Österbotten 47 3 474 50,1 3,2 78,34 39,22
    Kuusamo 10 755 24,1 -2,2 65,28 15,76
    Uleåborg 12 1 589 66,9 6,5 83,53 55,88
Kajanaland 20 1 748 45,6 -3,6 71,80 32,73
    Kajana 6 409 39,7 -4,1 76,68 30,46
    Sotkamo 6 1 081 50,2 -5,0 71,37 35,81
Lappland 91 5 847 35,4 1,8 68,89 24,41
    Rovaniemi 11 1 172 45,6 -2,6 66,85 30,47
Åland 17 839 63,4 -3,0 .. ..
    Mariehamn 7 475 78,2 1,5 .. ..
1) RevPar = Genomsnittlig intäkt per tillgängligt rum. Beräkningsformel: RevPar = Genomsnittligt rumspris * kapacitetsutnyttjande av rum. [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 23.10.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. augusti 2014, Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjand, augusti 2014 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2014/08/matk_2014_08_2014-10-23_tau_005_sv.html