Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3.2. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjand, januari-augusti 2014

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rumspris, euro (moms 10 % inkl.) 1) RevPAR, euro (Moms 10 % inkl.)
Hela landet 631 51 300 52,2 0,0 91,43 47,74
Fasta Finland 617 50 569 52,3 0,1 91,41 47,82
Nyland 113 14 290 62,7 0,3 99,77 62,60
    Esbo 11 1 186 55,0 -1,7 81,83 45,00
    Helsingfors 52 8 507 67,7 -0,2 104,89 71,05
    Vanda 11 2 198 68,6 1,7 96,73 66,34
Egentliga Finland 39 3 045 55,1 0,9 83,98 46,27
    Åbo 18 2 066 59,1 0,9 86,02 50,80
Satakunta 25 1 265 43,2 -2,7 89,27 38,59
    Björneborg 9 728 44,7 -4,6 90,18 40,33
Egentliga Tavastland 19 1 274 39,7 0,9 80,28 31,90
    Tavastehus 8 736 37,7 -1,4 92,12 34,69
Birkaland 42 3 746 49,9 0,6 90,33 45,07
    Tammerfors 24 2 736 54,2 0,2 91,84 49,75
Päijänne-Tavastland 16 1 842 45,7 2,2 84,88 38,78
    Lahtis 6 728 46,1 -0,9 87,83 40,48
Kymmenedalen 17 951 44,0 -1,5 85,58 37,68
    Kouvola 7 437 43,1 -0,5 81,47 35,11
Södra Karelen 18 1 429 57,1 0,5 96,32 54,96
    Villmanstrand 8 775 64,7 2,8 90,03 58,26
Södra Savolax 32 1 833 43,9 -1,8 81,45 35,75
    S:t Michel 9 597 48,6 -3,2 82,71 40,17
Norra Savolax 30 2 335 49,1 -1,7 86,02 42,23
    Kuopio 15 1 403 54,3 -2,7 90,39 49,04
Norra Karelen 22 1 230 48,8 1,4 85,44 41,67
    Joensuu 7 634 58,2 4,7 85,52 49,79
Mellersta Finland 28 2 852 51,7 1,8 88,84 45,95
    Jyväskylä 11 1 463 55,0 3,5 93,63 51,50
Södra Österbotten 26 1 547 47,8 -1,8 78,01 37,29
    Seinäjoki 8 618 52,5 -0,2 85,27 44,73
Österbotten 22 1 227 48,7 -2,0 87,88 42,80
    Vasa 8 806 55,1 -0,3 90,90 50,08
Mellersta Österbotten 10 510 45,1 1,1 78,86 35,53
    Karleby 5 368 52,6 2,6 80,86 42,51
Norra Österbotten 47 3 460 49,1 2,5 85,65 42,06
    Kuusamo 11 762 38,1 1,6 96,57 36,83
    Uleåborg 12 1 590 60,3 3,5 85,89 51,80
Kajanaland 20 1 741 46,5 -4,1 80,03 37,22
    Kajana 6 409 37,2 -2,8 78,41 29,19
    Sotkamo 6 1 081 54,2 -5,5 83,81 45,42
Lappland 92 5 995 45,0 -0,6 90,40 40,68
    Rovaniemi 11 1 187 56,6 1,7 83,34 47,17
Åland 14 731 45,3 -1,1 .. ..
    Mariehamn 6 426 57,6 0,8 .. ..
1) RevPar = Genomsnittlig intäkt per tillgängligt rum. Beräkningsformel: RevPar = Genomsnittligt rumspris * kapacitetsutnyttjande av rum. [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 23.10.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. augusti 2014, Tabellbilaga 3.2. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjand, januari-augusti 2014 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2014/08/matk_2014_08_2014-10-23_tau_006_sv.html