Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4.1. Övernattningar i hoteller, augusti 2014

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 1 576 760 -0,9 1 047 534 -1,9 529 226 1,0
Fasta Finland 1 544 403 -0,9 1 035 528 -1,8 508 875 0,9
Nyland 544 189 3,8 260 882 7,6 283 307 0,6
    Esbo 42 950 3,0 22 352 3,0 20 598 3,1
    Helsingfors 356 801 1,9 148 263 9,9 208 538 -3,2
    Vanda 81 672 13,2 42 714 11,5 38 958 15,2
Egentliga Finland 103 078 -4,6 75 464 -12,3 27 614 25,5
    Åbo 74 929 0,1 53 408 -8,5 21 521 30,6
Satakunta 29 541 2,5 25 971 5,0 3 570 -12,9
    Björneborg 19 073 8,2 17 126 8,1 1 947 8,7
Egentliga Tavastland 32 740 2,3 27 993 1,5 4 747 7,4
    Tavastehus 19 867 -0,6 16 424 -3,6 3 443 16,8
Birkaland 106 694 -9,2 86 802 -11,3 19 892 1,3
    Tammerfors 81 481 -7,3 64 005 -9,7 17 476 3,0
Päijänne-Tavastland 46 896 -4,6 38 205 -6,7 8 691 5,8
    Lahtis 16 834 4,0 12 441 -5,0 4 393 42,1
Kymmenedalen 28 236 -9,0 19 883 7,4 8 353 -33,2
    Kouvola 13 103 5,7 9 705 9,0 3 398 -2,7
Södra Karelen 62 885 -15,2 29 362 -14,2 33 523 -16,0
    Villmanstrand 34 009 -12,6 20 838 -11,3 13 171 -14,5
Södra Savolax 57 399 1,0 44 495 0,3 12 904 3,5
    S:t Michel 18 951 -7,3 14 063 -7,9 4 888 -5,4
Norra Savolax 69 071 3,7 58 081 5,0 10 990 -2,8
    Kuopio 43 852 0,7 37 158 4,7 6 694 -17,0
Norra Karelen 35 243 -10,7 26 854 -19,0 8 389 32,9
    Joensuu 18 311 -8,9 13 469 -15,6 4 842 16,9
Mellersta Finland 87 231 18,4 69 325 20,8 17 906 9,9
    Jyväskylä 44 879 21,7 34 106 19,8 10 773 28,2
Södra Österbotten 48 012 -8,2 45 918 -9,7 2 094 43,4
    Seinäjoki 16 190 -0,7 14 864 -5,3 1 326 116,3
Österbotten 29 711 -4,7 22 703 -8,0 7 008 7,7
    Vasa 21 176 -8,4 15 892 -11,8 5 284 3,6
Mellersta Österbotten 10 202 -2,2 9 276 -4,2 926 24,5
    Karleby 8 669 2,5 7 909 0,4 760 31,5
Norra Österbotten 89 391 -1,7 72 882 -5,6 16 509 20,2
    Kuusamo 11 203 -10,3 9 404 -14,0 1 799 15,2
    Uleåborg 50 857 -4,4 38 501 -10,9 12 356 23,8
Kajanaland 54 756 -12,2 46 266 -14,1 8 490 -0,4
    Kajana 7 496 -12,4 6 691 -13,4 805 -2,8
    Sotkamo 42 744 -12,3 36 446 -14,0 6 298 -0,9
Lappland 109 128 -0,5 75 166 0,2 33 962 -2,1
    Rovaniemi 26 992 -8,1 15 945 -10,1 11 047 -4,9
Åland 32 357 -2,4 12 006 -12,7 20 351 4,9
    Mariehamn 20 072 -6,9 8 480 -20,3 11 592 6,0

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 23.10.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. augusti 2014, Tabellbilaga 4.1. Övernattningar i hoteller, augusti 2014 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2014/08/matk_2014_08_2014-10-23_tau_007_sv.html