Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4.2. Övernattningar i hoteller, januari-augusti 2014

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 10 937 262 -2,4 7 571 712 -2,9 3 365 550 -1,2
Fasta Finland 10 778 643 -2,4 7 500 609 -2,9 3 278 034 -1,2
Nyland 3 287 982 -0,2 1 718 977 -0,4 1 569 005 0,1
    Esbo 237 526 -5,2 131 243 -5,6 106 283 -4,8
    Helsingfors 2 120 271 -0,2 968 820 2,1 1 151 451 -2,1
    Vanda 556 983 5,7 322 296 -0,6 234 687 15,8
Egentliga Finland 674 330 -2,5 538 114 -5,7 136 216 12,4
    Åbo 480 751 -0,7 380 671 -3,6 100 080 12,4
Satakunta 194 736 -7,2 162 295 -7,0 32 441 -8,4
    Björneborg 116 325 -6,4 101 215 -6,7 15 110 -4,3
Egentliga Tavastland 211 466 1,7 186 610 3,7 24 856 -11,1
    Tavastehus 114 500 -5,7 98 548 -5,0 15 952 -9,7
Birkaland 761 849 -6,0 642 028 -7,5 119 821 2,5
    Tammerfors 584 649 -2,1 478 454 -3,5 106 195 4,3
Päijänne-Tavastland 328 334 -3,2 271 131 -6,1 57 203 13,3
    Lahtis 114 315 0,2 85 037 -1,6 29 278 5,7
Kymmenedalen 160 301 -5,3 110 528 3,4 49 773 -20,1
    Kouvola 74 336 1,4 56 508 1,9 17 828 0,0
Södra Karelen 392 849 -8,2 191 597 -3,6 201 252 -12,2
    Villmanstrand 228 778 -2,6 139 214 0,7 89 564 -7,3
Södra Savolax 332 942 -3,8 272 416 -2,6 60 526 -8,8
    S:t Michel 117 311 -10,1 90 245 -7,7 27 066 -17,2
Norra Savolax 484 991 -2,9 419 993 -2,8 64 998 -3,4
    Kuopio 318 299 -4,4 274 445 -4,8 43 854 -1,5
Norra Karelen 251 075 -3,9 194 150 -9,5 56 925 21,6
    Joensuu 130 685 -5,0 96 522 -11,1 34 163 18,0
Mellersta Finland 656 561 -4,1 545 588 -5,4 110 973 3,4
    Jyväskylä 303 913 5,8 251 887 5,5 52 026 7,2
Södra Österbotten 343 032 -4,0 329 142 -4,3 13 890 4,2
    Seinäjoki 115 002 3,6 107 449 3,5 7 553 4,4
Österbotten 220 285 -3,9 173 722 -6,9 46 563 9,3
    Vasa 168 274 -2,7 130 326 -6,8 37 948 14,8
Mellersta Österbotten 82 487 2,5 74 400 1,0 8 087 19,1
    Karleby 67 911 7,2 61 024 5,7 6 887 22,1
Norra Österbotten 735 358 3,4 598 044 3,9 137 314 1,3
    Kuusamo 169 116 2,9 126 878 -0,3 42 238 13,8
    Uleåborg 368 283 2,6 295 024 2,5 73 259 2,8
Kajanaland 498 294 -6,3 448 314 -5,0 49 980 -17,0
    Kajana 56 907 -5,9 50 800 -5,6 6 107 -8,2
    Sotkamo 411 267 -5,8 374 894 -4,0 36 373 -21,0
Lappland 1 161 771 -2,3 623 560 -0,7 538 211 -4,0
    Rovaniemi 268 538 -2,1 112 690 -2,8 155 848 -1,6
Åland 158 619 -3,0 71 103 -6,9 87 516 0,5
    Mariehamn 105 602 -9,2 54 634 -13,3 50 968 -4,2

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 23.10.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. augusti 2014, Tabellbilaga 4.2. Övernattningar i hoteller, januari-augusti 2014 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 30.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2014/08/matk_2014_08_2014-10-23_tau_008_sv.html