Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2.2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, januari-september 2014

Landskap Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 15 826 977 -2,2 11 288 094 -2,4 4 538 883 -1,6
Fasta Finland 15 452 737 -2,2 11 143 148 -2,4 4 309 589 -1,6
Nyland 3 967 322 0,2 2 110 670 0,0 1 856 652 0,5
Egentliga Finland 958 034 -0,4 765 766 -2,6 192 268 9,7
Satakunta 328 620 -7,1 284 709 -7,0 43 911 -7,5
Egentliga Tavastland 294 928 1,1 262 213 1,8 32 715 -4,2
Birkaland 1 084 023 -6,9 910 148 -7,1 173 875 -6,0
Päijänne-Tavastland 467 393 -1,8 387 388 -4,2 80 005 11,4
Kymmenedalen 289 124 -2,3 201 721 4,6 87 403 -15,3
Södra Karelen 548 495 -8,0 281 277 -2,3 267 218 -13,4
Södra Savolax 642 069 -6,6 470 947 -6,9 171 122 -5,8
Norra Savolax 671 705 -3,4 568 539 -3,8 103 166 -1,2
Norra Karelen 402 769 -3,3 312 520 -8,8 90 249 22,2
Mellersta Finland 862 344 -4,0 733 100 -4,8 129 244 1,0
Södra Österbotten 550 681 -3,4 527 788 -3,0 22 893 -12,0
Österbotten 326 004 -7,3 264 891 -9,7 61 113 4,8
Mellersta Österbotten 138 946 2,4 122 963 1,4 15 983 10,6
Norra Österbotten 1 325 424 3,0 1 112 645 3,9 212 779 -1,4
Kajanaland 752 146 -2,9 675 858 -2,1 76 288 -9,1
Lappland 1 842 710 -2,0 1 150 005 -0,9 692 705 -3,7
Åland 374 240 -1,9 144 946 -3,1 229 294 -1,1

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 20.11.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. september 2014, Tabellbilaga 2.2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, januari-september 2014 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2014/09/matk_2014_09_2014-11-20_tau_004_sv.html