Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3.2. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjand, januari-september 2014

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rumspris, euro (moms 10 % inkl.) 1) RevPAR, euro (Moms 10 % inkl.)
Hela landet 629 51 227 52,5 0,2 91,41 47,98
Fasta Finland 615 50 487 52,6 0,2 91,38 48,08
Nyland 113 14 269 63,4 0,2 100,45 63,65
    Esbo 11 1 181 55,7 -1,4 82,09 45,73
    Helsingfors 52 8 488 68,5 -0,3 105,76 72,49
    Vanda 11 2 201 68,8 1,3 97,27 66,88
Egentliga Finland 39 3 045 55,1 1,6 83,42 45,93
    Åbo 18 2 063 59,1 1,9 85,37 50,42
Satakunta 25 1 259 43,5 -2,4 88,35 38,41
    Björneborg 9 728 44,9 -4,1 89,34 40,08
Egentliga Tavastland 19 1 270 40,4 1,5 80,12 32,33
    Tavastehus 8 736 38,5 -0,7 91,66 35,31
Birkaland 41 3 707 50,7 0,8 91,28 46,29
    Tammerfors 24 2 726 54,9 0,3 93,09 51,11
Päijänne-Tavastland 16 1 836 47,0 4,0 85,70 40,26
    Lahtis 6 725 46,0 -0,3 87,77 40,39
Kymmenedalen 17 951 43,9 -2,5 85,32 37,49
    Kouvola 7 438 42,9 -1,1 81,00 34,72
Södra Karelen 18 1 426 56,4 -0,4 96,20 54,28
    Villmanstrand 8 772 64,3 1,9 89,76 57,67
Södra Savolax 32 1 809 43,9 -1,6 80,69 35,40
    S:t Michel 9 593 48,8 -2,9 82,48 40,25
Norra Savolax 30 2 338 49,3 -1,7 85,79 42,26
    Kuopio 15 1 406 54,2 -2,6 89,97 48,76
Norra Karelen 22 1 229 48,8 0,9 84,98 41,50
    Joensuu 7 632 58,9 4,5 85,12 50,10
Mellersta Finland 28 2 842 51,7 1,7 88,06 45,50
    Jyväskylä 11 1 453 55,6 3,3 93,88 52,17
Södra Österbotten 26 1 545 47,8 -1,4 77,38 37,02
    Seinäjoki 8 619 52,4 -0,2 84,76 44,41
Österbotten 22 1 226 49,1 -1,2 87,38 42,92
    Vasa 8 804 54,9 -0,2 90,54 49,72
Mellersta Österbotten 10 509 45,4 1,3 79,32 36,05
    Karleby 5 367 53,2 2,9 81,48 43,32
Norra Österbotten 47 3 470 49,4 2,6 84,80 41,86
    Kuusamo 10 761 37,9 1,1 94,15 35,70
    Uleåborg 12 1 590 60,8 3,8 85,74 52,12
Kajanaland 20 1 735 46,1 -4,0 79,06 36,48
    Kajana 6 409 37,4 -3,0 78,30 29,26
    Sotkamo 6 1 079 53,4 -5,4 82,07 43,85
Lappland 92 6 020 44,9 -0,5 89,00 39,96
    Rovaniemi 11 1 186 55,0 1,1 82,33 45,25
Åland 14 740 44,6 -0,8 .. ..
    Mariehamn 6 428 57,1 1,4 .. ..
1) RevPar = Genomsnittlig intäkt per tillgängligt rum. Beräkningsformel: RevPar = Genomsnittligt rumspris * kapacitetsutnyttjandeav rum.[..] Uppgift alltför osäker föratt anges

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 20.11.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. september 2014, Tabellbilaga 3.2. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjand, januari-september 2014 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2014/09/matk_2014_09_2014-11-20_tau_006_sv.html