Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4.2. Övernattningar i hoteller, januari-september 2014

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 12 172 396 -2,3 8 484 116 -2,7 3 688 280 -1,5
Fasta Finland 11 996 718 -2,3 8 405 172 -2,6 3 591 546 -1,6
Nyland 3 687 436 -0,4 1 925 126 -0,6 1 762 310 -0,1
    Esbo 266 508 -5,2 148 212 -5,2 118 296 -5,2
    Helsingfors 2 377 166 -0,4 1 079 350 1,5 1 297 816 -2,0
    Vanda 621 489 4,9 360 805 -0,5 260 684 13,4
Egentliga Finland 744 490 -2,0 592 237 -5,2 152 253 12,9
    Åbo 529 507 0,2 416 886 -2,9 112 621 13,5
Satakunta 217 020 -6,9 180 698 -7,0 36 322 -6,9
    Björneborg 129 640 -6,0 112 633 -6,6 17 007 -1,9
Egentliga Tavastland 237 519 3,1 208 559 4,5 28 960 -6,2
    Tavastehus 129 353 -4,9 110 952 -4,5 18 401 -7,0
Birkaland 849 201 -6,0 713 781 -7,2 135 420 0,7
    Tammerfors 654 446 -2,1 534 418 -2,9 120 028 1,8
Päijänne-Tavastland 366 173 -2,1 304 202 -5,1 61 971 15,4
    Lahtis 127 277 1,1 94 266 -1,4 33 011 9,2
Kymmenedalen 177 478 -8,1 123 238 2,1 54 240 -25,1
    Kouvola 82 039 -0,4 62 722 0,4 19 317 -3,1
Södra Karelen 430 590 -9,0 214 760 -3,7 215 830 -13,8
    Villmanstrand 251 224 -3,5 155 131 0,9 96 093 -9,8
Södra Savolax 366 095 -4,0 301 511 -2,7 64 584 -9,6
    S:t Michel 129 977 -9,1 101 205 -6,1 28 772 -18,3
Norra Savolax 540 502 -2,9 470 573 -2,9 69 929 -2,6
    Kuopio 352 272 -4,2 305 099 -4,6 47 173 -1,3
Norra Karelen 279 414 -4,1 217 143 -9,8 62 271 23,1
    Joensuu 147 085 -4,3 108 847 -10,6 38 238 20,1
Mellersta Finland 718 951 -3,6 601 858 -4,6 117 093 2,1
    Jyväskylä 339 006 5,5 282 884 5,3 56 122 6,0
Södra Österbotten 379 816 -3,1 363 794 -3,4 16 022 2,3
    Seinäjoki 127 490 3,8 118 380 3,2 9 110 11,6
Österbotten 244 883 -2,6 192 610 -5,3 52 273 8,5
    Vasa 184 320 -2,6 142 160 -6,1 42 160 11,7
Mellersta Österbotten 92 215 2,9 83 141 1,2 9 074 22,1
    Karleby 75 849 7,3 68 349 6,1 7 500 20,3
Norra Österbotten 819 074 3,8 672 167 4,3 146 907 1,4
    Kuusamo 185 097 2,0 142 283 -0,9 42 814 13,2
    Uleåborg 411 276 3,3 331 183 3,6 80 093 2,0
Kajanaland 543 342 -6,9 491 581 -5,6 51 761 -17,6
    Kajana 63 440 -6,8 56 832 -6,6 6 608 -9,1
    Sotkamo 446 377 -6,3 408 973 -4,6 37 404 -21,7
Lappland 1 302 519 -2,3 748 193 -0,5 554 326 -4,6
    Rovaniemi 289 017 -3,0 127 383 -3,0 161 634 -3,0
Åland 175 678 -2,4 78 944 -6,2 96 734 0,8
    Mariehamn 117 290 -8,2 60 340 -12,4 56 950 -3,2

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 20.11.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. september 2014, Tabellbilaga 4.2. Övernattningar i hoteller, januari-september 2014 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2014/09/matk_2014_09_2014-11-20_tau_008_sv.html