Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1.2. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-oktober 2014

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 211 61 321 48,6 0,2 50,80
Fasta Finland 1 160 60 038 48,8 0,1 50,93
Nyland 143 14 730 62,9 0,6 65,55
Egentliga Finland 74 3 799 50,1 1,6 46,61
Satakunta 43 1 629 38,7 -2,8 51,47
Egentliga Tavastland 34 1 564 36,4 -0,1 46,08
Birkaland 74 4 484 48,8 0,4 51,30
Päijänne-Tavastland 38 2 075 43,8 3,0 48,63
Kymmenedalen 30 1 158 42,9 -1,2 45,75
Södra Karelen 40 1 892 50,9 -1,6 47,28
Södra Savolax 88 2 613 39,6 -1,8 36,52
Norra Savolax 53 2 690 47,2 -1,1 45,04
Norra Karelen 54 1 599 44,2 1,5 43,97
Mellersta Finland 53 3 292 48,1 1,8 50,71
Södra Österbotten 52 1 893 42,0 -0,9 39,37
Österbotten 34 1 392 46,2 -0,6 49,44
Mellersta Österbotten 18 600 43,3 0,3 48,81
Norra Österbotten 101 4 495 45,4 2,1 39,48
Kajanaland 48 2 270 41,4 -3,6 36,37
Lappland 184 7 866 39,5 -0,5 43,36
Åland 51 1 283 35,3 2,3 .. 1)
1) [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 18.12.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. oktober 2014, Tabellbilaga 1.2. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-oktober 2014 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2014/10/matk_2014_10_2014-12-18_tau_002_sv.html