Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1.2. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-december 2014

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 188 60 783 47,8 0,1 51,41
Fasta Finland 1 141 59 588 48,1 0,0 51,53
Nyland 141 14 706 61,9 0,2 66,15
Egentliga Finland 72 3 756 48,9 1,5 47,50
Satakunta 43 1 581 38,3 -1,8 52,37
Egentliga Tavastland 33 1 545 35,9 0,0 46,06
Birkaland 73 4 479 47,8 0,2 52,09
Päijänne-Tavastland 37 2 043 42,1 2,3 48,36
Kymmenedalen 30 1 164 41,5 -2,3 46,80
Södra Karelen 39 1 860 49,4 -1,9 47,90
Södra Savolax 87 2 562 38,3 -2,0 37,09
Norra Savolax 53 2 666 46,1 -1,1 45,64
Norra Karelen 53 1 572 43,3 1,4 45,05
Mellersta Finland 52 3 253 46,7 1,6 50,61
Södra Österbotten 51 1 866 41,2 -0,6 39,60
Österbotten 33 1 374 46,0 0,4 50,60
Mellersta Österbotten 17 584 42,5 0,3 50,02
Norra Österbotten 101 4 488 44,7 1,4 40,33
Kajanaland 46 2 250 40,9 -2,6 37,29
Lappland 181 7 838 40,2 -0,4 43,80
Åland 47 1 194 33,4 1,6 .. 1)
1) [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 19.2.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. december 2014, Tabellbilaga 1.2. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-december 2014 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2014/12/matk_2014_12_2015-02-19_tau_002_sv.html