Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjand, december 2014

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rumspris, euro (moms 10 % inkl.) 1) RevPAR, euro (Moms 10 % inkl.)
Hela landet 614 50 956 42,7 -0,8 93,22 39,79
Fasta Finland 605 50 438 42,9 -0,8 93,24 40,02
Nyland 113 14 475 49,5 -2,7 96,39 47,75
    Esbo 11 1 196 40,0 -3,5 83,67 33,44
    Helsingfors 51 8 520 53,4 -2,9 100,48 53,69
    Vanda 11 2 245 59,4 -3,1 93,78 55,69
Egentliga Finland 36 2 948 39,4 0,7 81,17 32,00
    Åbo 18 2 033 39,7 -0,5 84,51 33,57
Satakunta 24 1 174 32,3 -1,9 82,67 26,71
    Björneborg 9 690 32,9 -3,6 80,06 26,32
Egentliga Tavastland 18 1 247 29,0 0,8 78,21 22,69
    Tavastehus 8 739 25,9 -2,4 91,06 23,62
Birkaland 41 3 950 35,2 -1,3 90,18 31,70
    Tammerfors 25 3 050 37,4 -2,4 90,41 33,84
Päijänne-Tavastland 14 1 705 29,9 -0,8 75,31 22,54
    Lahtis 5 621 34,3 1,6 80,70 27,68
Kymmenedalen 16 934 29,7 -1,2 84,13 25,02
    Kouvola 6 427 25,5 -2,1 80,46 20,48
Södra Karelen 18 1 362 33,4 -9,4 97,42 32,52
    Villmanstrand 8 750 43,4 -0,9 84,05 36,50
Södra Savolax 29 1 616 30,5 -1,6 75,36 22,98
    S:t Michel 8 557 34,1 -1,0 83,99 28,67
Norra Savolax 31 2 353 36,1 -0,2 83,72 30,24
    Kuopio 16 1 422 42,1 -0,5 87,14 36,68
Norra Karelen 22 1 203 35,9 -0,0 85,62 30,74
    Joensuu 7 611 46,9 5,6 83,29 39,08
Mellersta Finland 27 2 735 36,5 0,5 86,88 31,70
    Jyväskylä 10 1 351 38,2 -0,5 84,94 32,44
Södra Österbotten 25 1 535 33,2 -1,5 73,69 24,48
    Seinäjoki 8 625 34,4 -2,9 80,61 27,73
Österbotten 22 1 235 36,5 4,4 81,14 29,64
    Vasa 8 794 43,3 5,7 80,48 34,86
Mellersta Österbotten 9 479 30,8 1,4 84,07 25,85
    Karleby 5 362 33,1 -1,2 86,74 28,69
Norra Österbotten 49 3 469 42,6 -1,4 87,18 37,15
    Kuusamo 11 771 41,7 -9,5 111,83 46,64
    Uleåborg 12 1 592 50,9 -0,1 82,13 41,84
Kajanaland 20 1 768 42,1 3,1 87,79 36,99
    Kajana 6 409 28,7 2,8 76,95 22,06
    Sotkamo 6 1 104 49,3 1,6 92,77 45,77
Lappland 91 6 250 60,4 1,2 109,65 66,18
    Rovaniemi 12 1 237 82,4 2,4 129,76 106,9
Åland 9 518 18,7 0,2 .. ..
    Mariehamn 4 309 26,8 -0,7 .. ..
1) RevPar = Genomsnittlig intäkt per tillgängligtrum. Beräkningsformel: RevPar = Genomsnittligt rumspris * kapacitetsutnyttjandeav rum. [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 19.2.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. december 2014, Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjand, december 2014 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2014/12/matk_2014_12_2015-02-19_tau_005_sv.html