Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4.1. Övernattningar i hoteller, december 2014

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 1 110 111 -2,8 671 806 1,3 438 305 -8,4
Fasta Finland 1 105 977 -2,8 669 948 1,3 436 029 -8,4
Nyland 305 462 -1,4 170 937 3,3 134 525 -6,7
    Esbo 16 949 -16,3 10 236 -7,4 6 713 -27,0
    Helsingfors 203 817 1,0 103 214 7,9 100 603 -5,3
    Vanda 56 748 -4,5 34 994 -4,9 21 754 -3,8
Egentliga Finland 51 522 -8,8 43 616 -7,8 7 906 -14,1
    Åbo 35 869 -4,8 30 533 -3,9 5 336 -9,3
Satakunta 13 679 -10,8 10 726 -16,4 2 953 17,6
    Björneborg 8 797 -8,9 7 230 -14,4 1 567 29,0
Egentliga Tavastland 16 702 3,6 14 254 0,2 2 448 28,5
    Tavastehus 9 440 -0,5 8 744 4,3 696 -37,0
Birkaland 64 450 -1,4 57 079 0,4 7 371 -13,6
    Tammerfors 49 983 1,1 43 438 3,2 6 545 -10,7
Päijänne-Tavastland 24 234 -15,3 21 039 -9,4 3 195 -40,6
    Lahtis 7 795 -14,0 6 174 -6,7 1 621 -33,7
Kymmenedalen 10 821 -18,4 7 412 -8,5 3 409 -34,0
    Kouvola 4 408 -18,0 3 651 -7,7 757 -46,7
Södra Karelen 25 953 -32,4 16 659 7,3 9 294 -59,4
    Villmanstrand 17 403 -20,5 12 837 15,2 4 566 -57,5
Södra Savolax 22 966 -5,9 20 748 8,2 2 218 -57,5
    S:t Michel 8 603 -9,1 7 360 10,2 1 243 -55,4
Norra Savolax 41 709 -0,9 37 645 6,8 4 064 -40,7
    Kuopio 28 463 -1,7 25 745 6,5 2 718 -43,1
Norra Karelen 20 838 -8,7 17 395 -1,5 3 443 -33,4
    Joensuu 11 863 0,6 9 312 2,8 2 551 -6,9
Mellersta Finland 56 512 -4,3 44 568 3,2 11 944 -24,9
    Jyväskylä 22 284 1,5 18 969 4,8 3 315 -14,0
Södra Österbotten 27 544 1,7 26 772 2,6 772 -23,6
    Seinäjoki 8 733 7,1 8 273 10,7 460 -32,4
Österbotten 18 211 13,7 14 140 13,2 4 071 15,3
    Vasa 13 901 8,8 10 332 5,8 3 569 18,7
Mellersta Österbotten 5 743 0,1 5 390 -0,8 353 15,7
    Karleby 4 445 -2,1 4 152 -2,7 293 6,9
Norra Österbotten 83 185 -2,1 60 686 3,3 22 499 -14,4
    Kuusamo 26 604 -11,8 17 889 6,6 8 715 -34,8
    Uleåborg 38 772 2,6 29 895 2,0 8 877 4,9
Kajanaland 56 294 2,3 48 219 7,0 8 075 -19,2
    Kajana 4 807 6,0 4 343 11,4 464 -26,9
    Sotkamo 48 612 1,7 42 560 7,6 6 052 -26,3
Lappland 260 152 1,3 52 663 -3,7 207 489 2,6
    Rovaniemi 67 817 7,1 12 023 -4,1 55 794 9,9
Åland 4 134 -0,0 1 858 -1,1 2 276 0,8
    Mariehamn 3 420 -3,1 1 562 -1,5 1 858 -4,4

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 19.2.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. december 2014, Tabellbilaga 4.1. Övernattningar i hoteller, december 2014 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2014/12/matk_2014_12_2015-02-19_tau_007_sv.html