Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4.1. Övernattningar i hoteller, januari 2015

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 1 109 182 -6,7 697 537 5,1 411 645 -21,6
Fasta Finland 1 105 033 -6,7 695 577 5,2 409 456 -21,6
Nyland 337 599 -5,7 193 292 9,2 144 307 -20,3
    Esbo 25 788 -5,4 15 970 26,8 9 818 -33,1
    Helsingfors 214 933 -5,7 109 801 12,0 105 132 -19,0
    Vanda 62 201 -7,9 39 212 -3,2 22 989 -15,0
Egentliga Finland 54 559 -5,1 44 969 -2,0 9 590 -17,2
    Åbo 35 975 -8,4 29 770 -4,0 6 205 -24,9
Satakunta 16 572 4,1 12 588 -0,4 3 984 21,7
    Björneborg 10 021 5,7 7 443 -2,9 2 578 42,0
Egentliga Tavastland 20 314 1,7 17 836 8,3 2 478 -29,4
    Tavastehus 10 838 -9,1 9 524 -3,3 1 314 -36,8
Birkaland 74 568 4,9 64 196 10,8 10 372 -21,2
    Tammerfors 58 395 7,4 49 344 13,6 9 051 -17,3
Päijänne-Tavastland 33 868 -10,8 27 934 -0,5 5 934 -40,0
    Lahtis 10 681 -14,6 7 707 -4,7 2 974 -32,6
Kymmenedalen 13 541 -21,0 8 604 -6,9 4 937 -37,5
    Kouvola 6 456 -18,0 4 808 2,2 1 648 -47,9
Södra Karelen 32 854 -28,0 16 195 23,5 16 659 -48,8
    Villmanstrand 20 524 -20,2 13 006 23,5 7 518 -50,6
Södra Savolax 25 639 -9,9 20 548 2,9 5 091 -40,1
    S:t Michel 10 871 -6,9 8 323 15,6 2 548 -43,1
Norra Savolax 48 391 -6,4 37 378 6,7 11 013 -34,0
    Kuopio 35 821 0,2 27 667 17,4 8 154 -33,1
Norra Karelen 22 721 -17,1 16 652 -1,0 6 069 -42,7
    Joensuu 12 003 -14,0 9 060 -4,4 2 943 -34,3
Mellersta Finland 66 325 -10,5 49 284 0,5 17 041 -32,1
    Jyväskylä 28 987 -5,6 23 773 1,2 5 214 -27,6
Södra Österbotten 27 878 3,3 26 690 4,5 1 188 -17,8
    Seinäjoki 11 303 7,9 10 494 7,5 809 12,2
Österbotten 19 732 7,1 14 954 6,4 4 778 9,6
    Vasa 14 526 -2,6 10 298 -8,6 4 228 15,9
Mellersta Österbotten 6 438 -7,3 5 957 -7,0 481 -10,9
    Karleby 5 026 -5,2 4 601 -5,8 425 1,4
Norra Österbotten 78 325 -5,2 52 661 2,9 25 664 -18,4
    Kuusamo 25 620 -7,5 11 896 21,7 13 724 -23,5
    Uleåborg 37 236 0,0 29 745 5,2 7 491 -16,4
Kajanaland 56 468 -5,5 40 890 12,2 15 578 -33,2
    Kajana 5 772 2,3 4 922 10,2 850 -27,8
    Sotkamo 47 632 -5,4 34 604 14,8 13 028 -35,5
Lappland 169 241 -8,0 44 949 -3,0 124 292 -9,7
    Rovaniemi 48 576 -3,4 13 528 16,1 35 048 -9,3
Åland 4 149 -13,0 1 960 -15,8 2 189 -10,4
    Mariehamn 3 445 -16,1 1 799 -19,5 1 646 -12,2

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 19.3.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. januari 2015, Tabellbilaga 4.1. Övernattningar i hoteller, januari 2015 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2015/01/matk_2015_01_2015-03-19_tau_004_sv.html