Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, februari 2015

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 072 58 240 48,2 1,4 53,11
Fasta Finland 1 048 57 456 48,6 1,4 53,13
Nyland 138 14 716 54,5 0,9 67,30
Egentliga Finland 60 3 521 42,1 2,1 51,65
Satakunta 39 1 429 35,7 4,0 58,03
Egentliga Tavastland 31 1 523 29,5 -0,5 45,02
Birkaland 71 4 480 46,1 1,0 50,07
Päijänne-Tavastland 35 1 925 40,0 -2,9 47,33
Kymmenedalen 28 1 076 32,0 0,8 60,91
Södra Karelen 34 1 663 42,3 2,4 48,30
Södra Savolax 81 2 254 31,4 -4,1 41,97
Norra Savolax 51 2 644 49,7 1,4 48,00
Norra Karelen 47 1 427 42,1 1,2 54,31
Mellersta Finland 46 2 927 51,8 2,2 44,98
Södra Österbotten 42 1 647 39,3 -0,6 40,75
Österbotten 29 1 291 45,4 5,6 60,34
Mellersta Österbotten 14 534 35,6 -6,5 61,76
Norra Österbotten 95 4 325 53,8 5,0 45,07
Kajanaland 42 2 188 52,7 3,5 37,55
Lappland 165 7 886 57,2 1,7 50,23
Åland 24 784 21,2 4,9 .. 1)
1) [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 16.4.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. februari 2015, Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, februari 2015 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 30.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2015/02/matk_2015_02_2015-04-16_tau_001_sv.html