Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1.2. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-februari 2015

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 071 58 032 44,5 -0,3 53,39
Fasta Finland 1 047 57 275 44,9 -0,4 53,41
Nyland 138 14 698 53,2 -1,6 65,91
Egentliga Finland 60 3 521 39,1 -0,3 51,98
Satakunta 39 1 427 33,6 2,7 58,63
Egentliga Tavastland 31 1 475 30,4 0,8 47,11
Birkaland 71 4 454 42,0 1,1 51,69
Päijänne-Tavastland 35 1 909 37,2 -2,9 46,21
Kymmenedalen 29 1 121 32,5 -1,6 57,41
Södra Karelen 35 1 666 40,1 -4,2 49,13
Södra Savolax 81 2 255 30,4 -4,2 42,28
Norra Savolax 51 2 610 43,5 -0,5 47,41
Norra Karelen 47 1 427 38,2 -1,2 52,00
Mellersta Finland 46 2 929 46,4 0,4 45,55
Södra Österbotten 43 1 662 37,6 1,6 41,00
Österbotten 29 1 291 42,2 4,7 59,30
Mellersta Österbotten 14 534 33,5 -3,9 60,09
Norra Österbotten 95 4 328 45,9 2,0 44,24
Kajanaland 42 2 174 44,8 0,4 38,41
Lappland 164 7 798 50,2 0,0 50,97
Åland 24 757 18,1 2,6 .. 1)
1) [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 16.4.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. februari 2015, Tabellbilaga 1.2. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-februari 2015 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2015/02/matk_2015_02_2015-04-16_tau_002_sv.html