Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2.1. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, februari 2015

Landskap Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 1 458 982 2,4 1 063 246 4,0 395 736 -1,8
Fasta Finland 1 450 804 2,3 1 059 960 4,0 390 844 -2,0
Nyland 330 290 2,2 200 565 2,5 129 725 1,7
Egentliga Finland 68 078 4,6 56 110 4,0 11 968 7,4
Satakunta 19 636 -0,7 15 204 -6,2 4 432 24,5
Egentliga Tavastland 21 718 -0,4 18 891 -5,6 2 827 57,4
Birkaland 108 399 8,2 99 005 12,5 9 394 -22,8
Päijänne-Tavastland 44 456 -11,9 39 676 -9,2 4 780 -29,0
Kymmenedalen 14 404 -3,4 10 369 4,6 4 035 -19,1
Södra Karelen 40 250 -12,2 31 164 31,2 9 086 -58,9
Södra Savolax 34 215 -14,0 29 573 -3,8 4 642 -48,7
Norra Savolax 68 910 6,5 62 537 8,0 6 373 -5,7
Norra Karelen 28 503 -6,0 24 599 -0,0 3 904 -31,8
Mellersta Finland 89 173 1,5 78 735 1,9 10 438 -0,9
Södra Österbotten 34 750 -7,4 33 536 -7,3 1 214 -11,8
Österbotten 23 232 12,9 18 074 12,2 5 158 15,4
Mellersta Österbotten 7 502 -11,0 6 596 -8,0 906 -28,0
Norra Österbotten 146 030 10,2 122 560 10,9 23 470 6,5
Kajanaland 104 500 4,4 100 364 5,9 4 136 -22,1
Lappland 266 758 4,5 112 402 -0,6 154 356 8,5
Åland 8 178 24,0 3 286 28,8 4 892 20,9

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 16.4.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. februari 2015, Tabellbilaga 2.1. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, februari 2015 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2015/02/matk_2015_02_2015-04-16_tau_003_sv.html