Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjand, februari 2015

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rumspris, euro (moms 10 % inkl.) 1) RevPAR, euro (Moms 10 % inkl.)
Hela landet 610 50 422 51,4 2,0 93,91 48,22
Fasta Finland 600 49 850 51,6 1,9 93,92 48,49
Nyland 112 14 229 55,7 1,4 99,35 55,30
    Esbo 11 1 195 48,2 1,3 81,22 39,13
    Helsingfors 51 8 401 59,2 2,6 103,39 61,24
    Vanda 11 2 237 67,3 -5,6 103,40 69,60
Egentliga Finland 37 2 933 45,6 2,3 84,03 38,34
    Åbo 19 2 035 48,3 3,5 86,53 41,78
Satakunta 24 1 118 43,6 6,2 80,48 35,05
    Björneborg 9 636 47,7 7,0 77,81 37,16
Egentliga Tavastland 18 1 349 32,4 -0,1 73,99 23,97
    Tavastehus 8 733 30,5 -0,6 88,56 27,04
Birkaland 43 3 953 47,5 1,3 93,73 44,57
    Tammerfors 25 2 991 50,6 1,4 92,88 47,03
Päijänne-Tavastland 14 1 741 42,1 -2,9 83,07 34,94
    Lahtis 5 629 49,5 -1,8 92,15 45,62
Kymmenedalen 15 842 36,2 2,6 88,70 32,09
    Kouvola 6 427 34,7 2,0 82,90 28,78
Södra Karelen 17 1 334 43,1 0,2 90,64 39,05
    Villmanstrand 8 750 54,3 9,4 81,02 44,04
Södra Savolax 28 1 561 37,0 -1,7 69,77 25,80
    S:t Michel 8 551 44,2 -1,5 78,95 34,92
Norra Savolax 31 2 349 52,3 2,7 87,78 45,94
    Kuopio 16 1 419 60,5 3,8 92,35 55,83
Norra Karelen 22 1 203 46,1 0,3 91,18 42,00
    Joensuu 7 611 58,7 2,6 90,23 52,97
Mellersta Finland 27 2 624 54,7 3,1 94,20 51,53
    Jyväskylä 11 1 364 54,4 -1,0 89,37 48,60
Södra Österbotten 22 1 424 44,3 -1,3 77,02 34,12
    Seinäjoki 6 550 49,1 0,8 84,80 41,67
Österbotten 22 1 235 47,0 5,8 84,16 39,54
    Vasa 8 794 55,8 5,2 85,26 47,56
Mellersta Österbotten 9 478 36,9 -6,1 83,68 30,91
    Karleby 5 361 40,9 -8,1 86,93 35,52
Norra Österbotten 48 3 400 57,4 6,5 90,33 51,86
    Kuusamo 11 773 54,3 5,6 110,93 60,19
    Uleåborg 12 1 540 67,0 7,2 90,75 60,81
Kajanaland 20 1 776 55,8 2,8 85,44 47,63
    Kajana 6 409 43,8 7,7 79,06 34,61
    Sotkamo 6 1 110 66,8 2,1 93,70 62,59
Lappland 91 6 301 62,6 2,2 105,50 66,00
    Rovaniemi 13 1 308 80,9 0,1 97,04 78,50
Åland 10 572 25,6 7,1 .. ..
    Mariehamn 5 363 39,8 9,8 .. ..
1) RevPar = Genomsnittlig intäkt per tillgängligtrum. Beräkningsformel: RevPar = Genomsnittligt rumspris * kapacitetsutnyttjandeav rum.[..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 16.4.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. februari 2015, Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjand, februari 2015 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2015/02/matk_2015_02_2015-04-16_tau_005_sv.html