Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3.2. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjand, januari-februari 2015

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rumspris, euro (moms 10 % inkl.) 1) RevPAR, euro (Moms 10 % inkl.)
Hela landet 609 50 278 47,6 0,1 92,55 44,08
Fasta Finland 600 49 733 47,9 0,0 92,56 44,32
Nyland 112 14 211 54,4 -1,0 98,11 53,35
    Esbo 11 1 196 47,7 -0,6 81,16 38,74
    Helsingfors 51 8 407 58,0 -0,4 101,97 59,19
    Vanda 11 2 236 63,7 -6,3 101,57 64,74
Egentliga Finland 37 2 933 42,5 -0,0 82,47 35,07
    Åbo 19 2 035 43,5 -0,5 85,39 37,11
Satakunta 24 1 116 40,7 4,3 80,54 32,78
    Björneborg 9 636 43,3 3,8 78,29 33,87
Egentliga Tavastland 18 1 300 33,4 1,4 75,83 25,32
    Tavastehus 8 739 30,6 -1,7 87,62 26,80
Birkaland 43 3 929 43,5 1,5 91,82 39,98
    Tammerfors 25 2 990 46,3 1,4 92,40 42,75
Päijänne-Tavastland 14 1 725 39,2 -2,7 79,86 31,29
    Lahtis 5 629 43,4 -2,6 87,75 38,10
Kymmenedalen 16 889 36,5 0,8 86,47 31,58
    Kouvola 6 427 33,8 -1,3 80,67 27,27
Södra Karelen 17 1 334 41,5 -7,4 94,06 39,04
    Villmanstrand 8 750 51,3 3,8 81,71 41,91
Södra Savolax 28 1 566 35,0 -2,4 70,06 24,49
    S:t Michel 8 554 41,9 -1,7 76,31 31,94
Norra Savolax 31 2 351 45,0 -0,2 85,66 38,58
    Kuopio 16 1 420 53,3 1,9 88,51 47,18
Norra Karelen 22 1 203 41,8 -1,8 86,56 36,17
    Joensuu 7 611 52,6 0,1 86,49 45,47
Mellersta Finland 27 2 624 49,1 1,1 90,29 44,34
    Jyväskylä 11 1 364 49,6 -1,6 89,71 44,46
Södra Österbotten 22 1 434 42,8 1,1 74,58 31,92
    Seinäjoki 6 551 47,8 0,1 83,39 39,86
Österbotten 22 1 235 43,6 4,9 81,87 35,67
    Vasa 8 794 50,8 3,8 83,75 42,52
Mellersta Österbotten 9 478 34,9 -3,8 82,22 28,66
    Karleby 5 361 38,1 -5,9 85,84 32,73
Norra Österbotten 48 3 401 49,4 3,1 86,96 42,97
    Kuusamo 11 774 48,0 1,5 102,56 49,21
    Uleåborg 12 1 540 59,1 4,9 87,06 51,44
Kajanaland 20 1 769 47,3 -1,2 83,29 39,35
    Kajana 6 409 37,5 5,1 78,70 29,51
    Sotkamo 6 1 109 55,8 -3,1 91,47 51,03
Lappland 91 6 238 55,4 0,6 106,09 58,83
    Rovaniemi 13 1 308 73,8 -2,4 108,77 80,31
Åland 10 545 22,5 4,5 .. ..
    Mariehamn 5 336 33,5 6,8 .. ..
1) RevPar = Genomsnittlig intäkt per tillgängligtrum. Beräkningsformel: RevPar = Genomsnittligt rumspris * kapacitetsutnyttjandeav rum. [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 16.4.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. februari 2015, Tabellbilaga 3.2. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjand, januari-februari 2015 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2015/02/matk_2015_02_2015-04-16_tau_006_sv.html