Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4.2. Övernattningar i hoteller, januari-februari 2015

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 2 351 255 -1,7 1 589 819 5,1 761 436 -13,3
Fasta Finland 2 340 749 -1,7 1 585 425 5,1 755 324 -13,5
Nyland 655 986 -1,7 387 047 6,2 268 939 -11,2
    Esbo 48 124 -0,5 30 519 22,2 17 605 -24,7
    Helsingfors 413 518 -0,9 218 124 6,8 195 394 -8,2
    Vanda 125 832 -5,9 82 008 -0,5 43 824 -14,5
Egentliga Finland 116 210 0,1 96 067 2,0 20 143 -7,9
    Åbo 80 024 0,9 66 227 4,2 13 797 -12,2
Satakunta 34 690 2,2 26 351 -3,0 8 339 23,3
    Björneborg 21 961 5,0 16 902 -1,1 5 059 32,6
Egentliga Tavastland 40 447 2,0 35 142 2,1 5 305 1,4
    Tavastehus 21 588 -4,1 18 968 -1,8 2 620 -17,8
Birkaland 166 311 8,3 146 709 13,8 19 602 -20,5
    Tammerfors 126 935 9,6 109 460 16,2 17 475 -19,0
Päijänne-Tavastland 70 513 -12,4 60 580 -6,7 9 933 -36,4
    Lahtis 23 729 -14,2 17 608 -6,0 6 121 -31,6
Kymmenedalen 24 649 -17,1 16 537 -7,7 8 112 -31,4
    Kouvola 11 926 -11,7 9 115 -2,3 2 811 -32,8
Södra Karelen 65 130 -22,9 40 772 27,9 24 358 -53,7
    Villmanstrand 42 144 -12,3 30 865 27,5 11 279 -52,7
Södra Savolax 50 995 -7,4 44 102 0,8 6 893 -39,0
    S:t Michel 21 067 -6,9 17 455 4,0 3 612 -38,1
Norra Savolax 110 628 0,5 94 923 7,7 15 705 -28,6
    Kuopio 80 139 4,5 69 017 13,1 11 122 -28,9
Norra Karelen 48 064 -9,5 38 692 2,0 9 372 -38,2
    Joensuu 25 479 -5,9 20 071 0,9 5 408 -24,7
Mellersta Finland 147 390 -5,3 120 647 0,4 26 743 -24,7
    Jyväskylä 63 235 -0,9 55 213 2,9 8 022 -21,1
Södra Österbotten 59 804 -1,2 57 487 -0,7 2 317 -11,7
    Seinäjoki 21 704 -1,6 20 132 -2,4 1 572 9,8
Österbotten 41 384 9,1 31 591 7,9 9 793 13,0
    Vasa 31 014 0,5 22 330 -6,0 8 684 22,4
Mellersta Österbotten 12 836 -9,9 11 871 -8,2 965 -26,1
    Karleby 10 245 -9,7 9 332 -10,0 913 -6,7
Norra Österbotten 181 165 3,8 136 291 8,1 44 874 -7,3
    Kuusamo 58 411 5,1 37 816 18,4 20 595 -12,9
    Uleåborg 83 540 5,6 70 063 9,5 13 477 -11,0
Kajanaland 133 599 1,3 115 084 9,9 18 515 -31,8
    Kajana 13 374 10,6 12 139 16,3 1 235 -25,3
    Sotkamo 113 667 1,7 99 657 11,0 14 010 -36,1
Lappland 380 948 -0,6 125 532 2,1 255 416 -1,8
    Rovaniemi 98 947 4,8 26 879 9,6 72 068 3,1
Åland 10 506 12,0 4 394 6,1 6 112 16,7
    Mariehamn 9 377 15,8 4 098 3,3 5 279 27,9

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 16.4.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. februari 2015, Tabellbilaga 4.2. Övernattningar i hoteller, januari-februari 2015 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2015/02/matk_2015_02_2015-04-16_tau_008_sv.html