Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, april 2015

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 111 59 094 43,9 0,5 53,65
Fasta Finland 1 072 57 879 44,3 0,5 53,64
Nyland 141 14 854 54,7 1,9 66,20
Egentliga Finland 64 3 587 46,1 0,3 51,99
Satakunta 40 1 436 34,9 2,2 61,65
Egentliga Tavastland 31 1 533 33,9 -1,6 47,69
Birkaland 70 4 389 46,1 2,3 55,33
Päijänne-Tavastland 36 1 934 45,1 0,5 51,33
Kymmenedalen 29 1 164 35,9 0,8 48,71
Södra Karelen 34 1 692 41,6 -6,1 54,02
Södra Savolax 81 2 223 30,1 -1,1 45,25
Norra Savolax 50 2 609 39,7 -1,5 50,75
Norra Karelen 46 1 404 34,7 0,1 53,67
Mellersta Finland 48 2 945 41,8 -0,4 47,34
Södra Österbotten 44 1 666 37,0 0,9 41,92
Österbotten 28 1 288 45,5 3,1 54,41
Mellersta Österbotten 14 534 38,2 -0,5 55,33
Norra Österbotten 96 4 353 46,5 3,7 46,77
Kajanaland 45 2 201 36,1 -0,8 37,23
Lappland 175 8 067 39,5 -2,3 43,37
Åland 39 1 215 23,6 2,0 .. 1)
1) [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 11.6.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. april 2015, Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, april 2015 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2015/04/matk_2015_04_2015-06-11_tau_001_sv.html