Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjand, april 2015

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rumspris, euro (moms 10 % inkl.) 1) RevPAR, euro (Moms 10 % inkl.)
Hela landet 613 50 689 47,0 0,7 90,49 42,51
Fasta Finland 600 49 901 47,2 0,7 90,51 42,74
Nyland 113 14 347 55,1 1,8 97,27 53,64
    Esbo 11 1 193 47,9 2,4 83,85 40,14
    Helsingfors 52 8 531 56,7 0,2 101,94 57,78
    Vanda 11 2 236 68,2 3,2 97,00 66,19
Egentliga Finland 37 2 948 50,3 0,2 82,98 41,72
    Åbo 19 2 038 53,1 0,1 85,29 45,26
Satakunta 24 1 117 42,0 3,7 84,40 35,41
    Björneborg 9 634 44,8 3,3 84,69 37,91
Egentliga Tavastland 18 1 358 36,5 -1,6 76,69 28,00
    Tavastehus 8 724 35,3 0,1 90,48 31,91
Birkaland 42 3 862 48,7 2,7 92,86 45,24
    Tammerfors 25 2 991 52,7 1,8 94,43 49,73
Päijänne-Tavastland 15 1 726 48,8 1,1 82,91 40,42
    Lahtis 6 646 44,8 3,0 84,16 37,73
Kymmenedalen 16 934 38,5 3,1 88,93 34,23
    Kouvola 6 426 40,6 7,0 81,14 32,90
Södra Karelen 16 1 320 46,3 -8,8 91,07 42,19
    Villmanstrand 8 750 57,8 -7,6 87,28 50,43
Södra Savolax 28 1 520 36,0 -0,1 72,46 26,11
    S:t Michel 8 549 40,0 -2,9 85,73 34,33
Norra Savolax 30 2 314 42,3 -0,4 85,02 35,92
    Kuopio 15 1 379 47,1 -0,0 88,85 41,87
Norra Karelen 21 1 175 38,3 -0,5 88,71 34,00
    Joensuu 7 611 51,4 1,8 88,81 45,61
Mellersta Finland 27 2 625 44,9 -0,2 77,61 34,87
    Jyväskylä 11 1 363 45,3 0,7 85,32 38,66
Södra Österbotten 22 1 418 41,9 0,1 74,83 31,34
    Seinäjoki 6 553 45,7 2,0 83,50 38,13
Österbotten 22 1 236 46,4 2,7 89,13 41,34
    Vasa 8 795 56,2 5,6 90,67 50,91
Mellersta Österbotten 9 478 39,4 -0,3 84,20 33,19
    Karleby 5 361 44,2 -0,8 86,46 38,20
Norra Österbotten 48 3 412 50,5 5,6 85,86 43,38
    Kuusamo 11 774 43,8 -1,0 106,33 46,57
    Uleåborg 12 1 540 60,6 8,4 87,62 53,07
Kajanaland 20 1 763 38,3 -2,3 76,34 29,25
    Kajana 6 409 32,3 -3,0 80,30 25,95
    Sotkamo 6 1 097 45,0 -2,4 75,41 33,93
Lappland 92 6 348 40,6 -2,4 99,62 40,45
    Rovaniemi 12 1 241 40,5 2,8 73,66 29,84
Åland 13 788 31,1 3,6 .. ..
    Mariehamn 6 488 46,3 4,3 .. ..
1) RevPar = Genomsnittlig intäkt per tillgängligtrum. Beräkningsformel: RevPar = Genomsnittligt rumspris * kapacitetsutnyttjandeav rum.[..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 11.6.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. april 2015, Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjand, april 2015 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2015/04/matk_2015_04_2015-06-11_tau_005_sv.html