Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4.2. Övernattningar i hoteller, januari-april 2015

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 4 792 347 -1,6 3 411 739 2,8 1 380 608 -10,9
Fasta Finland 4 761 651 -1,6 3 399 038 2,8 1 362 613 -11,2
Nyland 1 339 551 0,2 780 492 5,7 559 059 -6,5
    Esbo 95 680 1,0 61 525 13,9 34 155 -16,1
    Helsingfors 837 470 0,1 428 711 4,1 408 759 -3,8
    Vanda 255 968 -2,3 167 306 5,9 88 662 -14,8
Egentliga Finland 249 238 -0,6 204 577 0,4 44 661 -4,7
    Åbo 174 058 -0,5 141 854 0,5 32 204 -4,6
Satakunta 71 641 0,0 55 573 -3,4 16 068 14,1
    Björneborg 44 485 5,7 35 777 3,4 8 708 16,5
Egentliga Tavastland 87 178 0,9 78 084 2,2 9 094 -8,5
    Tavastehus 45 471 -2,4 40 834 0,4 4 637 -21,5
Birkaland 342 129 6,6 299 036 10,2 43 093 -12,8
    Tammerfors 268 615 7,9 229 378 11,8 39 237 -10,3
Päijänne-Tavastland 140 279 -10,1 119 791 -8,2 20 488 -20,0
    Lahtis 50 317 -9,6 36 567 -10,4 13 750 -7,7
Kymmenedalen 52 016 -12,6 36 202 -1,1 15 814 -31,0
    Kouvola 25 671 -5,9 20 180 0,4 5 491 -23,4
Södra Karelen 128 495 -23,2 84 625 19,3 43 870 -54,5
    Villmanstrand 85 548 -13,0 64 507 22,0 21 041 -53,7
Södra Savolax 102 601 -7,8 91 335 -1,6 11 266 -38,9
    S:t Michel 42 580 -5,7 36 690 2,9 5 890 -38,1
Norra Savolax 220 485 0,0 196 138 4,2 24 347 -24,4
    Kuopio 153 180 3,0 135 996 8,0 17 184 -24,3
Norra Karelen 104 695 -2,6 78 389 0,6 26 306 -10,8
    Joensuu 58 270 -0,1 41 354 1,2 16 916 -3,0
Mellersta Finland 276 075 -5,7 235 201 -2,1 40 874 -22,4
    Jyväskylä 123 071 -2,0 108 057 0,9 15 014 -18,5
Södra Österbotten 126 267 -1,9 121 369 -0,9 4 898 -21,4
    Seinäjoki 45 083 -2,0 41 852 -1,8 3 231 -4,6
Österbotten 91 977 10,6 70 405 9,3 21 572 15,1
    Vasa 68 727 4,8 50 469 1,1 18 258 16,8
Mellersta Österbotten 30 073 -3,1 27 751 -3,2 2 322 -2,3
    Karleby 24 284 -1,7 22 248 -2,0 2 036 1,0
Norra Österbotten 378 104 3,5 305 860 6,1 72 244 -6,3
    Kuusamo 114 472 -2,5 86 596 5,1 27 876 -20,4
    Uleåborg 176 231 7,4 150 906 10,1 25 325 -6,4
Kajanaland 266 631 -0,3 244 487 4,1 22 144 -31,8
    Kajana 26 252 1,8 23 789 3,2 2 463 -10,1
    Sotkamo 228 561 0,7 212 761 5,4 15 800 -37,1
Lappland 754 216 -3,9 369 723 -3,6 384 493 -4,2
    Rovaniemi 164 072 3,1 58 220 10,3 105 852 -0,4
Åland 30 696 9,6 12 701 7,4 17 995 11,1
    Mariehamn 25 922 12,9 11 943 11,0 13 979 14,7

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 11.6.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. april 2015, Tabellbilaga 4.2. Övernattningar i hoteller, januari-april 2015 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2015/04/matk_2015_04_2015-06-11_tau_008_sv.html