Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Inkvarteringsstatistik 2021, februari

Tabellbilaga 5.1. Anlända gäster och övernattningar av bosättningsland, april 2015

Bosättningslandet Anlända gäster i alla inkvarteringsanläggningar Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar Förändring av alla övernattningar, % Övernattningar på hotell Förändring av övernattningar på hotell, %
Total antalet 713 148 1 351 340 0,1 1 126 262 0,1
Finland 569 874 1 061 838 1,4 870 073 1,9
Utländer 143 274 289 502 -4,4 256 189 -5,6
Sverige 20 221 33 531 0,7 30 663 2,6
Tyskland 11 617 26 315 11,7 24 640 10,4
Ryssland 20 208 34 744 -41,1 28 735 -42,0
Britannien 9 983 23 102 -3,0 20 835 0,3
Förenta Staterna 5 385 10 840 -9,3 10 582 -8,3
Norge 7 088 14 129 -8,1 11 385 -13,5
Nederländerna 4 027 7 403 -5,4 6 970 -4,6
Italien 2 897 6 377 6,0 6 007 12,8
Frankrike 3 788 9 260 4,0 7 746 -2,1
Japan 3 600 6 187 12,4 5 974 12,9
Estland 5 374 12 643 5,0 8 862 -0,3
Schweiz 2 591 5 610 -2,3 5 144 -6,4
Spanien 2 929 6 773 -5,5 6 182 -4,8
Kina 4 115 6 874 49,3 6 687 49,8

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 11.6.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. april 2015, Tabellbilaga 5.1. Anlända gäster och övernattningar av bosättningsland, april 2015 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2015/04/matk_2015_04_2015-06-11_tau_009_sv.html