Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, maj 2015

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 188 60 892 44,6 -0,2 56,94
Fasta Finland 1 118 59 247 44,9 -0,2 57,06
Nyland 146 15 017 65,2 -0,7 68,70
Egentliga Finland 77 3 804 50,2 1,1 52,84
Satakunta 42 1 544 42,0 2,6 56,71
Egentliga Tavastland 33 1 695 32,8 -0,9 46,23
Birkaland 78 4 780 44,4 -1,2 54,89
Päijänne-Tavastland 38 2 016 41,8 -3,1 42,29
Kymmenedalen 33 1 259 40,2 -0,3 49,60
Södra Karelen 40 1 889 42,5 2,9 50,78
Södra Savolax 85 2 331 33,7 -0,5 40,18
Norra Savolax 53 2 740 39,3 0,1 51,46
Norra Karelen 52 1 548 38,0 0,1 47,00
Mellersta Finland 53 3 129 39,8 -2,4 54,54
Södra Österbotten 49 1 829 37,9 1,6 39,85
Österbotten 34 1 450 40,5 -8,6 64,30
Mellersta Österbotten 15 545 40,2 -13,3 59,78
Norra Österbotten 95 4 478 41,9 3,3 49,46
Kajanaland 46 2 221 27,0 -0,1 40,78
Lappland 149 6 972 19,7 0,2 43,81
Åland 70 1 645 34,8 2,5 .. 1)
1) [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 16.7.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. maj 2015, Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, maj 2015 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2015/05/matk_2015_05_2015-07-16_tau_001_sv.html