Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4.1. Övernattningar i hoteller, maj 2015

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 1 136 047 -0,2 810 552 1,7 325 495 -4,5
Fasta Finland 1 112 141 -0,4 799 013 1,7 313 128 -5,3
Nyland 428 332 0,1 230 097 2,1 198 235 -2,2
    Esbo 30 958 -0,2 19 161 8,0 11 797 -11,1
    Helsingfors 268 871 -4,1 121 541 -5,6 147 330 -2,8
    Vanda 74 797 9,1 46 798 19,1 27 999 -4,2
Egentliga Finland 75 481 -2,2 62 864 4,6 12 617 -26,1
    Åbo 54 421 -0,7 45 031 5,8 9 390 -23,5
Satakunta 23 269 -1,1 17 342 -2,1 5 927 2,1
    Björneborg 12 902 11,5 10 728 10,0 2 174 19,5
Egentliga Tavastland 26 294 -0,3 23 247 -2,1 3 047 15,0
    Tavastehus 13 677 -5,3 12 639 0,4 1 038 -44,2
Birkaland 91 831 6,2 76 961 10,3 14 870 -11,1
    Tammerfors 74 304 3,6 60 239 7,8 14 065 -11,4
Päijänne-Tavastland 35 465 -8,6 31 500 -2,8 3 965 -38,2
    Lahtis 11 991 -8,6 9 212 0,8 2 779 -30,2
Kymmenedalen 18 648 1,5 13 993 9,5 4 655 -16,8
    Kouvola 9 145 12,3 7 488 14,8 1 657 2,6
Södra Karelen 37 130 0,7 23 430 33,8 13 700 -29,3
    Villmanstrand 23 459 6,3 16 799 27,3 6 660 -24,9
Södra Savolax 31 012 -0,1 26 674 0,7 4 338 -4,7
    S:t Michel 11 581 -0,6 9 877 4,6 1 704 -22,7
Norra Savolax 43 995 -0,0 39 447 -1,8 4 548 17,9
    Kuopio 28 297 3,3 25 465 2,8 2 832 8,4
Norra Karelen 26 159 2,3 22 949 8,7 3 210 -27,9
    Joensuu 14 974 1,5 12 824 10,9 2 150 -32,5
Mellersta Finland 52 291 -7,8 46 023 -9,2 6 268 3,7
    Jyväskylä 31 567 2,0 26 840 -0,7 4 727 20,9
Södra Österbotten 33 855 -1,2 31 947 -2,7 1 908 34,7
    Seinäjoki 11 522 -11,4 10 210 -16,2 1 312 58,6
Österbotten 22 788 -14,3 18 090 -12,7 4 698 -19,8
    Vasa 15 793 -13,9 11 770 -13,1 4 023 -16,2
Mellersta Österbotten 8 242 -33,9 7 450 -32,6 792 -44,4
    Karleby 6 848 -36,9 6 237 -34,2 611 -55,6
Norra Österbotten 73 693 9,2 61 636 7,7 12 057 17,8
    Kuusamo 8 402 24,6 6 321 26,8 2 081 18,5
    Uleåborg 43 575 7,9 36 761 11,4 6 814 -7,6
Kajanaland 36 120 -4,9 34 738 -5,3 1 382 8,6
    Kajana 5 345 -11,0 4 520 -18,3 825 74,4
    Sotkamo 28 729 -4,3 28 488 -3,4 241 -55,4
Lappland 47 536 6,6 30 625 4,9 16 911 10,0
    Rovaniemi 21 288 16,4 12 983 21,9 8 305 8,9
Åland 23 906 10,5 11 539 -0,8 12 367 23,5
    Mariehamn 17 642 20,1 9 124 10,4 8 518 32,5

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 16.7.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. maj 2015, Tabellbilaga 4.1. Övernattningar i hoteller, maj 2015 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2015/05/matk_2015_05_2015-07-16_tau_007_sv.html