Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4.1. Övernattningar i hoteller, juni 2015

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 1 459 343 -0,7 1 035 991 1,6 423 352 -5,8
Fasta Finland 1 423 634 -1,1 1 015 816 1,1 407 818 -6,4
Nyland 482 541 1,9 245 182 6,8 237 359 -2,7
    Esbo 33 507 -2,9 19 958 13,9 13 549 -20,3
    Helsingfors 312 901 2,6 130 928 5,9 181 973 0,4
    Vanda 78 513 4,3 45 796 10,8 32 717 -3,7
Egentliga Finland 99 984 3,6 76 647 0,6 23 337 14,7
    Åbo 70 680 1,2 54 683 0,3 15 997 4,3
Satakunta 26 799 -5,7 21 745 -7,6 5 054 3,3
    Björneborg 15 973 4,2 13 862 1,8 2 111 22,6
Egentliga Tavastland 29 478 -5,5 25 618 -9,8 3 860 37,1
    Tavastehus 14 149 -1,1 11 879 -5,7 2 270 32,8
Birkaland 111 194 -1,4 91 346 -1,4 19 848 -1,5
    Tammerfors 87 365 4,2 68 784 5,5 18 581 -0,2
Päijänne-Tavastland 35 826 -13,0 29 573 -14,1 6 253 -6,9
    Lahtis 12 999 -11,5 9 372 -20,3 3 627 23,4
Kymmenedalen 17 994 -25,2 13 212 -22,7 4 782 -31,5
    Kouvola 8 429 -19,7 7 081 -10,4 1 348 -48,0
Södra Karelen 44 807 -16,6 31 243 1,4 13 564 -40,8
    Villmanstrand 28 352 -8,7 21 674 5,8 6 678 -36,9
Södra Savolax 48 290 -3,2 40 248 1,1 8 042 -20,1
    S:t Michel 16 698 1,0 12 345 5,2 4 353 -9,2
Norra Savolax 63 569 0,3 55 916 0,6 7 653 -2,4
    Kuopio 42 296 3,7 37 223 4,2 5 073 -0,4
Norra Karelen 35 142 0,6 31 341 17,6 3 801 -54,1
    Joensuu 18 150 0,7 15 765 30,2 2 385 -59,7
Mellersta Finland 86 111 -4,7 74 902 -2,7 11 209 -16,1
    Jyväskylä 42 246 1,8 34 377 7,8 7 869 -18,0
Södra Österbotten 56 429 13,1 54 309 13,0 2 120 15,7
    Seinäjoki 17 616 23,8 16 159 21,5 1 457 56,0
Österbotten 33 973 5,7 28 604 12,6 5 369 -20,3
    Vasa 26 079 7,3 21 612 14,7 4 467 -18,3
Mellersta Österbotten 10 430 -16,9 9 494 -12,4 936 -45,4
    Karleby 8 785 -19,3 7 958 -14,2 827 -48,5
Norra Österbotten 82 428 -9,3 68 981 -9,5 13 447 -7,9
    Kuusamo 11 451 5,2 10 323 14,5 1 128 -39,6
    Uleåborg 45 973 -7,9 36 866 -4,5 9 107 -19,5
Kajanaland 61 763 1,2 59 354 3,1 2 409 -30,6
    Kajana 7 190 5,0 6 194 5,8 996 0,0
    Sotkamo 51 390 0,5 50 404 2,4 986 -49,1
Lappland 96 876 3,3 58 101 5,9 38 775 -0,3
    Rovaniemi 35 229 11,8 21 292 27,7 13 937 -6,0
Åland 35 709 21,1 20 175 30,1 15 534 11,1
    Mariehamn 24 654 24,6 14 714 26,4 9 940 22,1

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Taru Tamminen 029 551 2243, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 20.8.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. juni 2015, Tabellbilaga 4.1. Övernattningar i hoteller, juni 2015 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2015/06/matk_2015_06_2015-08-20_tau_007_sv.html