Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, juli 2015

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 367 66 293 57,5 1,8 37,47
Fasta Finland 1 293 64 582 57,2 1,8 37,68
Nyland 151 15 295 69,2 5,6 43,75
Egentliga Finland 91 4 046 67,1 0,3 40,70
Satakunta 47 1 695 54,9 -0,7 39,14
Egentliga Tavastland 35 1 773 38,1 0,6 40,42
Birkaland 80 4 719 65,8 7,6 40,65
Päijänne-Tavastland 42 2 148 42,3 -3,2 31,57
Kymmenedalen 34 1 301 48,0 -3,8 28,09
Södra Karelen 44 2 166 60,0 -8,7 34,79
Södra Savolax 103 3 352 58,4 1,2 41,29
Norra Savolax 59 2 903 57,9 -1,1 35,71
Norra Karelen 62 1 834 58,8 3,0 39,76
Mellersta Finland 65 3 668 57,2 -1,7 38,96
Södra Österbotten 53 2 070 61,3 1,6 35,54
Österbotten 41 1 588 55,7 1,9 22,86
Mellersta Österbotten 21 701 45,7 -1,4 32,58
Norra Österbotten 113 4 729 52,8 0,5 34,03
Kajanaland 53 2 365 56,2 6,0 35,47
Lappland 199 8 229 35,5 -0,4 26,88
Åland 74 1 711 70,6 3,3 .. 1)
1) [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3356, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 17.9.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. juli 2015, Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, juli 2015 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2015/07/matk_2015_07_2015-09-17_tau_001_sv.html