Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2.2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, januari-juli 2015

Landskap Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 11 968 429 -1,5 8 716 005 0,2 3 252 424 -5,9
Fasta Finland 11 687 092 -1,7 8 600 460 0,1 3 086 632 -6,4
Nyland 3 068 474 3,7 1 694 239 6,0 1 374 235 1,1
Egentliga Finland 719 548 -1,5 588 123 -0,8 131 425 -4,4
Satakunta 244 321 -3,1 208 511 -4,2 35 810 4,5
Egentliga Tavastland 210 223 -6,0 188 905 -5,9 21 318 -6,9
Birkaland 866 577 3,9 747 857 5,6 118 720 -5,7
Päijänne-Tavastland 321 306 -9,9 269 657 -8,8 51 649 -15,2
Kymmenedalen 198 820 -4,8 147 110 1,6 51 710 -19,3
Södra Karelen 359 260 -13,7 242 745 14,9 116 515 -43,2
Södra Savolax 430 995 -11,0 347 531 -5,1 83 464 -29,3
Norra Savolax 505 182 -2,3 440 001 0,2 65 181 -16,0
Norra Karelen 299 031 -1,6 239 580 0,8 59 451 -10,4
Mellersta Finland 634 278 -7,6 550 412 -6,0 83 866 -16,8
Södra Österbotten 440 912 4,2 426 755 4,6 14 157 -8,4
Österbotten 283 481 10,6 229 529 9,5 53 952 15,8
Mellersta Österbotten 89 425 -15,7 80 942 -14,6 8 483 -24,6
Norra Österbotten 974 367 -6,9 809 570 -7,3 164 797 -5,1
Kajanaland 610 434 -0,3 563 867 2,1 46 567 -22,7
Lappland 1 430 458 -2,8 825 126 -3,3 605 332 -2,2
Åland 281 337 7,7 115 545 9,2 165 792 6,6

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3356, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 17.9.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. juli 2015, Tabellbilaga 2.2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, januari-juli 2015 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2015/07/matk_2015_07_2015-09-17_tau_004_sv.html