Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjand, juli 2015

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rumspris, euro (moms 10 % inkl.) 1) RevPAR, euro (Moms 10 % inkl.)
Hela landet 636 52 345 61,7 2,5 88,06 54,32
Fasta Finland 618 51 411 61,3 2,5 87,93 53,94
Nyland 111 14 482 70,4 6,5 88,26 62,16
    Esbo 11 1 145 55,2 2,7 65,17 35,99
    Helsingfors 53 8 925 77,8 8,2 91,52 71,17
    Vanda 11 2 237 68,5 11,8 84,22 57,70
Egentliga Finland 41 3 030 73,3 -0,3 95,16 69,76
    Åbo 18 2 021 78,3 -1,6 98,55 77,17
Satakunta 27 1 275 56,4 -0,5 107,19 60,43
    Björneborg 10 674 66,2 -0,5 121,05 80,19
Egentliga Tavastland 18 1 352 45,1 0,5 74,34 33,56
    Tavastehus 8 671 53,4 10,8 83,31 44,52
Birkaland 41 3 780 70,1 8,6 93,07 65,28
    Tammerfors 24 2 872 73,5 9,8 93,86 68,96
Päijänne-Tavastland 15 1 763 44,0 -2,9 78,64 34,60
    Lahtis 6 639 44,7 5,2 77,13 34,45
Kymmenedalen 18 975 49,9 -2,9 85,03 42,40
    Kouvola 7 444 46,8 -6,7 82,14 38,45
Södra Karelen 19 1 574 63,7 -9,6 88,62 56,49
    Villmanstrand 9 888 74,9 -9,5 80,13 60,04
Södra Savolax 37 2 260 63,1 5,1 104,62 66,02
    S:t Michel 9 630 66,0 5,4 88,31 58,33
Norra Savolax 31 2 401 58,9 -1,3 85,06 50,07
    Kuopio 16 1 423 64,6 -1,9 89,39 57,73
Norra Karelen 22 1 273 65,6 4,8 94,23 61,80
    Joensuu 7 672 67,8 8,5 95,45 64,69
Mellersta Finland 31 2 920 62,0 -5,0 88,97 55,14
    Jyväskylä 13 1 580 62,4 -5,9 97,72 60,94
Södra Österbotten 23 1 573 69,4 1,3 89,23 61,92
    Seinäjoki 7 605 71,0 -1,1 98,65 70,07
Österbotten 22 1 248 60,5 -0,7 87,67 53,03
    Vasa 8 810 69,5 0,5 89,05 61,88
Mellersta Österbotten 9 517 47,7 -5,2 81,44 38,83
    Karleby 5 400 53,3 -4,3 79,30 42,25
Norra Österbotten 49 3 380 57,8 2,6 83,85 48,43
    Kuusamo 10 756 35,3 -5,2 64,52 22,77
    Uleåborg 11 1 442 78,0 10,0 87,13 67,94
Kajanaland 20 1 766 61,3 6,9 81,74 50,08
    Kajana 6 409 55,6 5,9 73,95 41,08
    Sotkamo 6 1 099 66,1 7,4 83,96 55,49
Lappland 84 5 842 37,8 1,2 67,21 25,41
    Rovaniemi 12 1 213 51,1 2,8 64,36 32,91
Åland 18 934 80,1 1,5 .. ..
    Mariehamn 8 570 90,5 -1,0 .. ..
1) RevPar = Genomsnittlig intäkt per tillgängligtrum. Beräkningsformel: RevPar = Genomsnittligt rumspris * kapacitetsutnyttjandeav rum. [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3356, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 17.9.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. juli 2015, Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjand, juli 2015 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2015/07/matk_2015_07_2015-09-17_tau_005_sv.html