Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4.1. Övernattningar i hoteller, september 2015

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 1 272 638 3,4 934 786 2,9 337 852 4,8
Fasta Finland 1 254 352 3,4 926 770 2,9 327 582 4,6
Nyland 427 192 7,1 215 544 4,8 211 648 9,5
    Esbo 32 468 12,0 20 053 18,2 12 415 3,3
    Helsingfors 276 773 7,7 114 548 3,6 162 225 10,8
    Vanda 69 984 8,5 40 874 6,1 29 110 12,0
Egentliga Finland 67 247 -4,1 55 569 2,7 11 678 -27,1
    Åbo 47 097 -3,4 37 678 4,0 9 419 -24,9
Satakunta 25 438 17,9 20 369 14,7 5 069 32,7
    Björneborg 14 120 8,9 11 533 4,0 2 587 38,6
Egentliga Tavastland 27 215 3,2 22 069 -3,0 5 146 42,0
    Tavastehus 14 088 -5,2 11 852 -9,2 2 236 24,2
Birkaland 93 167 4,2 77 706 6,6 15 461 -6,6
    Tammerfors 76 155 6,2 61 703 8,4 14 452 -2,2
Päijänne-Tavastland 41 470 11,3 33 691 3,4 7 779 66,2
    Lahtis 13 650 5,3 8 947 -3,1 4 703 26,0
Kymmenedalen 15 631 -9,0 12 017 -5,5 3 614 -19,1
    Kouvola 8 065 4,7 6 594 6,1 1 471 -1,2
Södra Karelen 33 246 -12,7 25 539 10,1 7 707 -48,3
    Villmanstrand 20 622 -8,1 16 993 6,8 3 629 -44,4
Södra Savolax 30 950 -8,5 27 636 -7,2 3 314 -18,5
    S:t Michel 11 958 -5,6 10 316 -5,9 1 642 -3,8
Norra Savolax 55 706 1,1 51 954 2,5 3 752 -14,7
    Kuopio 33 121 -1,3 30 285 -1,6 2 836 1,7
Norra Karelen 27 991 -1,2 24 007 4,4 3 984 -25,5
    Joensuu 15 871 -3,2 13 292 7,8 2 579 -36,7
Mellersta Finland 60 246 -0,0 54 373 0,4 5 873 -3,5
    Jyväskylä 35 363 0,8 31 191 0,6 4 172 1,9
Södra Österbotten 35 637 -3,0 33 638 -2,9 1 999 -5,4
    Seinäjoki 12 426 -0,5 11 058 1,2 1 368 -12,1
Österbotten 26 010 5,7 20 773 10,0 5 237 -8,3
    Vasa 17 332 8,0 13 086 10,6 4 246 0,8
Mellersta Österbotten 10 136 4,2 9 364 7,1 772 -21,8
    Karleby 8 770 10,5 8 065 10,1 705 15,0
Norra Österbotten 86 434 4,5 75 167 2,3 11 267 21,5
    Kuusamo 18 467 14,5 17 966 15,6 501 -14,4
    Uleåborg 41 237 -4,1 34 640 -4,2 6 597 -3,5
Kajanaland 51 635 14,4 49 357 13,9 2 278 28,4
    Kajana 7 593 16,2 6 971 15,6 622 24,2
    Sotkamo 41 049 16,9 39 789 16,8 1 260 22,2
Lappland 139 001 0,8 117 997 -3,1 21 004 30,9
    Rovaniemi 23 677 15,6 16 628 13,2 7 049 21,8
Åland 18 286 7,4 8 016 2,8 10 270 11,3
    Mariehamn 12 872 10,1 5 951 4,3 6 921 15,7

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 19.11.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. september 2015, Tabellbilaga 4.1. Övernattningar i hoteller, september 2015 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2015/09/matk_2015_09_2015-11-19_tau_007_sv.html