Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4.2. Övernattningar i hoteller, januari-september 2015

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 12 223 345 0,4 8 705 772 2,7 3 517 573 -4,8
Fasta Finland 12 026 779 0,2 8 615 649 2,5 3 411 130 -5,2
Nyland 3 836 940 4,1 2 045 418 6,4 1 791 522 1,7
    Esbo 278 246 4,4 173 491 17,1 104 755 -11,4
    Helsingfors 2 484 580 4,5 1 122 474 4,0 1 362 106 5,0
    Vanda 642 182 3,3 394 212 9,3 247 970 -4,9
Egentliga Finland 731 642 -1,7 594 294 0,4 137 348 -9,8
    Åbo 516 685 -2,4 417 628 0,2 99 057 -12,0
Satakunta 221 121 1,9 179 938 -0,5 41 183 14,0
    Björneborg 132 681 2,3 112 910 0,2 19 771 16,3
Egentliga Tavastland 238 479 0,4 210 007 0,4 28 472 0,6
    Tavastehus 126 600 -2,1 113 034 1,3 13 566 -23,6
Birkaland 910 950 5,5 777 905 7,9 133 045 -6,5
    Tammerfors 723 098 8,1 599 983 10,8 123 115 -3,0
Päijänne-Tavastland 341 559 -6,9 283 833 -6,9 57 726 -7,0
    Lahtis 118 686 -6,7 86 005 -8,8 32 681 -1,0
Kymmenedalen 156 153 -12,0 117 316 -4,8 38 837 -28,4
    Kouvola 77 131 -6,0 63 290 0,9 13 841 -28,3
Södra Karelen 365 437 -15,5 248 214 15,6 117 223 -46,1
    Villmanstrand 233 870 -6,9 179 774 15,9 54 096 -43,7
Södra Savolax 345 309 -5,6 298 331 -0,9 46 978 -27,5
    S:t Michel 126 013 -1,9 104 343 4,4 21 670 -24,0
Norra Savolax 537 026 -0,6 477 495 1,4 59 531 -14,2
    Kuopio 355 011 0,9 316 867 3,8 38 144 -18,2
Norra Karelen 280 933 0,5 233 180 7,4 47 753 -23,3
    Joensuu 148 703 1,1 120 418 10,6 28 285 -26,0
Mellersta Finland 663 189 -7,4 566 050 -5,6 97 139 -17,0
    Jyväskylä 324 805 -4,2 275 273 -2,7 49 532 -11,7
Södra Österbotten 388 353 2,7 373 294 3,1 15 059 -5,1
    Seinäjoki 127 613 0,1 118 137 -0,2 9 476 4,0
Österbotten 255 799 4,5 203 171 5,5 52 628 0,7
    Vasa 190 492 3,3 146 357 3,0 44 135 4,7
Mellersta Österbotten 83 175 -9,7 76 445 -7,9 6 730 -25,8
    Karleby 69 804 -8,0 64 022 -6,3 5 782 -22,9
Norra Österbotten 832 334 1,6 686 290 2,0 146 044 -0,4
    Kuusamo 186 096 0,5 151 369 6,4 34 727 -18,9
    Uleåborg 421 844 2,6 349 497 5,5 72 347 -9,7
Kajanaland 562 546 3,5 522 568 6,2 39 978 -22,7
    Kajana 67 355 6,2 60 589 6,6 6 766 2,4
    Sotkamo 463 440 3,8 437 876 7,1 25 564 -31,7
Lappland 1 275 834 -1,6 721 900 -2,7 553 934 -0,0
    Rovaniemi 310 666 7,5 146 642 15,1 164 024 1,5
Åland 196 566 11,9 90 123 14,2 106 443 10,0
    Mariehamn 138 794 18,3 70 847 17,4 67 947 19,3

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 19.11.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. september 2015, Tabellbilaga 4.2. Övernattningar i hoteller, januari-september 2015 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2015/09/matk_2015_09_2015-11-19_tau_008_sv.html