Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3.2. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjand, januari-oktober 2015

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rumspris, euro (moms 10 % inkl.) 1) RevPAR, euro (Moms 10 % inkl.)
Hela landet 617 50 913 53,1 0,6 91,53 48,56
Fasta Finland 602 50 111 53,2 0,6 91,50 48,64
Nyland 113 14 497 64,5 1,0 100,16 64,65
    Esbo 12 1 234 55,6 -0,2 81,60 45,35
    Helsingfors 52 8 677 70,0 1,1 105,35 73,74
    Vanda 11 2 236 69,8 0,8 97,39 68,01
Egentliga Finland 39 2 982 55,0 -0,0 86,80 47,76
    Åbo 19 2 023 58,3 -0,6 88,89 51,80
Satakunta 25 1 171 48,1 3,2 86,53 41,63
    Björneborg 9 653 50,2 2,6 88,79 44,61
Egentliga Tavastland 18 1 338 39,5 -1,2 74,85 29,60
    Tavastehus 8 709 39,2 -0,1 85,31 33,42
Birkaland 41 3 775 53,6 1,8 95,47 51,13
    Tammerfors 25 2 933 57,2 0,8 97,17 55,54
Päijänne-Tavastland 15 1 750 42,4 -4,1 81,34 34,52
    Lahtis 6 635 48,8 2,5 86,91 42,40
Kymmenedalen 17 930 42,7 -0,8 85,33 36,43
    Kouvola 7 436 42,3 0,2 80,92 34,23
Södra Karelen 17 1 406 49,0 -7,2 89,43 43,83
    Villmanstrand 8 802 58,3 -5,6 81,47 47,47
Södra Savolax 31 1 735 43,2 -0,2 79,79 34,43
    S:t Michel 8 576 49,6 1,2 80,17 39,75
Norra Savolax 30 2 324 49,0 0,1 86,93 42,62
    Kuopio 16 1 420 53,1 -0,5 90,59 48,08
Norra Karelen 22 1 222 49,7 0,8 88,59 44,02
    Joensuu 7 626 59,9 0,2 89,43 53,53
Mellersta Finland 28 2 726 51,1 -1,0 84,67 43,26
    Jyväskylä 12 1 434 54,8 -1,1 91,43 50,06
Södra Österbotten 23 1 486 50,3 1,8 77,57 39,01
    Seinäjoki 7 580 53,7 1,7 85,61 45,97
Österbotten 22 1 243 49,9 0,4 87,43 43,66
    Vasa 8 802 57,2 1,8 89,33 51,13
Mellersta Österbotten 9 486 43,0 -3,4 84,54 36,35
    Karleby 5 369 48,9 -4,8 86,17 42,10
Norra Österbotten 49 3 360 53,4 4,4 83,97 44,85
    Kuusamo 10 761 37,5 1,4 87,54 32,85
    Uleåborg 12 1 469 67,7 6,7 88,58 59,96
Kajanaland 20 1 774 47,1 0,9 76,04 35,79
    Kajana 6 414 40,6 3,2 77,90 31,64
    Sotkamo 6 1 104 54,1 0,4 76,12 41,16
Lappland 85 5 909 43,5 0,8 90,60 39,44
    Rovaniemi 13 1 278 53,0 -0,2 84,35 44,73
Åland 15 802 46,1 3,2 .. ..
    Mariehamn 7 490 59,6 4,2 .. ..
1) RevPar = Genomsnittlig intäkt per tillgängligtrum. Beräkningsformel: RevPar = Genomsnittligt rumspris * kapacitetsutnyttjandeav rum. [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 17.12.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. oktober 2015, Tabellbilaga 3.2. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjand, januari-oktober 2015 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2015/10/matk_2015_10_2015-12-17_tau_006_sv.html