Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2.1. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, december 2015

Landskap Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 1 388 371 6,9 835 794 4,7 552 577 10,4
Fasta Finland 1 384 001 7,0 833 797 4,7 550 204 10,6
Nyland 374 127 17,7 199 463 12,0 174 664 24,8
Egentliga Finland 56 986 2,6 48 777 3,6 8 209 -3,2
Satakunta 17 012 5,6 14 330 11,7 2 682 -18,2
Egentliga Tavastland 18 685 0,8 16 539 2,7 2 146 -11,7
Birkaland 84 079 12,0 70 299 4,7 13 780 74,0
Päijänne-Tavastland 31 530 4,4 28 140 6,9 3 390 -12,4
Kymmenedalen 11 985 -11,0 9 771 4,5 2 214 -46,1
Södra Karelen 31 045 -2,0 20 448 2,0 10 597 -8,9
Södra Savolax 32 639 3,3 26 474 3,5 6 165 2,4
Norra Savolax 44 712 -4,1 40 655 0,1 4 057 -32,7
Norra Karelen 21 988 -7,9 19 650 0,5 2 338 -46,0
Mellersta Finland 61 493 4,5 52 431 12,4 9 062 -25,7
Södra Österbotten 29 449 -1,1 27 394 -4,8 2 055 100,7
Österbotten 18 730 -7,2 15 663 -2,0 3 067 -26,9
Mellersta Österbotten 6 831 2,4 6 122 2,1 709 5,3
Norra Österbotten 123 993 6,9 90 626 6,0 33 367 9,4
Kajanaland 69 405 -12,4 62 050 -9,2 7 355 -32,4
Lappland 349 312 8,5 84 965 3,3 264 347 10,3
Åland 4 370 -16,0 1 997 -5,8 2 373 -23,0

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 18.2.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. december 2015, Tabellbilaga 2.1. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, december 2015 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2015/12/matk_2015_12_2016-02-18_tau_003_sv.html