Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1.2. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-februari 2016

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 053 57 379 46,0 1,4 53,47
Fasta Finland 1 027 56 515 46,4 1,4 53,46
Nyland 136 14 296 57,7 4,4 67,55
Egentliga Finland 61 3 333 40,4 1,3 53,04
Satakunta 38 1 393 34,0 0,4 55,59
Egentliga Tavastland 31 1 482 33,1 3,1 46,99
Birkaland 66 4 335 42,5 -0,4 52,98
Päijänne-Tavastland 33 1 745 41,1 4,4 50,89
Kymmenedalen 27 1 020 32,8 0,3 58,64
Södra Karelen 31 1 639 37,5 -2,3 41,95
Södra Savolax 77 2 175 30,6 0,2 40,28
Norra Savolax 49 2 560 40,9 -4,0 50,74
Norra Karelen 49 1 432 33,7 -4,5 51,99
Mellersta Finland 46 3 034 46,3 0,2 51,72
Södra Österbotten 43 1 643 36,8 -1,5 45,55
Österbotten 27 1 283 39,1 -1,9 62,39
Mellersta Österbotten 14 532 33,4 -0,1 59,44
Norra Österbotten 99 4 380 44,2 -1,5 43,54
Kajanaland 40 2 216 43,2 -2,1 25,80
Lappland 163 8 020 54,4 3,8 50,85
Åland 26 864 16,7 -1,0 .. 1)
1) [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 14.4.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. februari 2016, Tabellbilaga 1.2. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-februari 2016 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2016/02/matk_2016_02_2016-04-14_tau_002_sv.html