Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, februari 2016

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rumspris, euro (moms 10 % inkl.) 1) RevPAR, euro (Moms 10 % inkl.)
Hela landet 594 49 422 53,6 2,0 95,05 50,97
Fasta Finland 583 48 755 54,0 2,1 95,06 51,30
Nyland 108 13 889 58,9 3,0 100,54 59,18
    Esbo 11 1 175 51,4 2,5 79,28 40,74
    Helsingfors 52 8 435 62,0 2,7 105,47 65,38
    Vanda 11 2 237 71,5 4,2 102,35 73,14
Egentliga Finland 37 2 663 47,5 2,0 88,88 42,25
    Åbo 18 1 766 52,7 4,4 90,42 47,68
Satakunta 24 1 113 43,4 -0,0 82,34 35,74
    Björneborg 9 645 42,2 -5,3 85,20 35,98
Egentliga Tavastland 18 1 290 40,5 7,9 73,33 29,74
    Tavastehus 8 666 42,0 11,1 80,29 33,74
Birkaland 41 3 808 50,0 1,3 95,78 47,88
    Tammerfors 24 2 886 53,8 3,1 96,83 52,09
Päijänne-Tavastland 13 1 583 49,3 7,9 102,95 50,80
    Lahtis 6 770 60,3 8,5 99,83 60,18
Kymmenedalen 13 704 42,7 6,5 87,61 37,43
    Kouvola 5 394 39,4 4,7 80,39 31,68
Södra Karelen 13 1 252 41,8 -1,3 88,77 37,14
    Villmanstrand 8 815 50,9 -3,4 82,03 41,77
Södra Savolax 28 1 515 39,6 2,6 70,55 27,95
    S:t Michel 8 527 51,7 7,5 77,88 40,28
Norra Savolax 29 2 277 50,9 -2,6 94,32 48,01
    Kuopio 16 1 377 60,0 -0,8 97,60 58,51
Norra Karelen 21 1 187 39,8 -6,3 87,59 34,90
    Joensuu 6 601 50,8 -7,9 87,41 44,40
Mellersta Finland 26 2 726 56,5 1,6 104,20 58,85
    Jyväskylä 11 1 388 62,7 8,3 105,58 66,17
Södra Österbotten 23 1 437 45,5 0,2 72,26 32,86
    Seinäjoki 7 606 52,3 3,8 81,83 42,83
Österbotten 21 1 247 46,7 -0,3 89,87 41,97
    Vasa 8 810 57,0 1,2 91,66 52,27
Mellersta Österbotten 9 474 39,3 2,4 85,84 33,77
    Karleby 5 361 46,0 5,1 87,95 40,46
Norra Österbotten 50 3 409 54,1 -3,4 93,93 50,80
    Kuusamo 11 794 50,8 -4,1 112,73 57,29
    Uleåborg 11 1 475 61,9 -5,1 99,72 61,77
Kajanaland 19 1 813 56,2 0,6 57,79 32,49
    Kajana 6 414 45,7 2,4 82,75 37,79
    Sotkamo 6 1 153 65,9 -0,5 51,75 34,11
Lappland 90 6 368 67,4 4,3 105,80 71,32
    Rovaniemi 13 1 323 87,6 6,7 104,48 91,48
Åland 11 667 22,0 -3,6 .. ..
    Mariehamn 6 458 32,0 -7,8 .. ..
1) RevPar = Genomsnittlig intäkt per tillgängligtrum. Beräkningsformel: RevPar = Genomsnittligt rumspris * kapacitetsutnyttjandeav rum.[..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 14.4.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. februari 2016, Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, februari 2016 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2016/02/matk_2016_02_2016-04-14_tau_005_sv.html