Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1.2. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-mars 2016

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 059 57 328 47,6 1,2 53,15
Fasta Finland 1 033 56 462 48,0 1,2 53,14
Nyland 136 14 238 58,1 3,4 67,35
Egentliga Finland 61 3 348 41,5 0,9 51,83
Satakunta 38 1 398 34,5 -0,1 55,59
Egentliga Tavastland 31 1 479 32,6 2,1 46,37
Birkaland 67 4 331 43,8 -0,6 53,57
Päijänne-Tavastland 33 1 741 40,3 3,7 54,08
Kymmenedalen 25 974 32,5 0,5 58,82
Södra Karelen 32 1 655 36,7 -2,8 43,28
Södra Savolax 77 2 161 33,1 2,5 40,18
Norra Savolax 50 2 601 43,0 -3,9 49,26
Norra Karelen 49 1 434 35,8 -8,9 50,44
Mellersta Finland 46 2 995 47,4 1,1 50,38
Södra Österbotten 43 1 652 38,1 -1,5 44,34
Österbotten 27 1 249 39,5 -4,4 62,62
Mellersta Österbotten 14 532 35,2 -1,5 59,58
Norra Österbotten 99 4 364 47,8 -0,8 44,06
Kajanaland 40 2 215 48,8 0,1 26,03
Lappland 166 8 094 57,9 3,8 51,40
Åland 26 866 18,5 0,4 .. 1)
1) [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 19.5.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. mars 2016, Tabellbilaga 1.2. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-mars 2016 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2016/03/matk_2016_03_2016-05-19_tau_002_sv.html