Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4.1. Övernattningar på hotell, april 2016

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 1 196 198 6,1 924 348 6,0 271 850 6,4
Fasta Finland 1 184 339 6,1 919 942 6,1 264 397 6,3
Nyland 377 621 11,8 221 804 14,0 155 817 8,8
    Esbo 27 227 9,1 18 724 10,2 8 503 6,8
    Helsingfors 239 718 17,3 122 987 23,6 116 731 11,4
    Vanda 68 152 5,2 45 006 4,9 23 146 5,9
Egentliga Finland 72 150 3,1 60 063 5,2 12 087 -6,5
    Åbo 52 929 6,5 44 116 10,3 8 813 -9,1
Satakunta 20 743 18,4 16 414 17,5 4 329 21,9
    Björneborg 11 857 8,3 9 903 6,4 1 954 18,7
Egentliga Tavastland 26 826 13,0 24 269 11,4 2 557 30,4
    Tavastehus 13 705 10,1 12 856 11,1 849 -2,6
Birkaland 96 035 9,0 80 886 5,2 15 149 34,9
    Tammerfors 78 695 12,6 64 638 8,6 14 057 35,7
Päijänne-Tavastland 34 876 1,6 31 297 2,8 3 579 -8,1
    Lahtis 17 911 3,0 15 124 3,0 2 787 2,8
Kymmenedalen 12 962 -11,8 10 644 2,4 2 318 -46,2
    Kouvola 6 872 -2,7 5 799 3,1 1 073 -25,6
Södra Karelen 30 061 -8,1 23 147 -4,2 6 914 -19,1
    Villmanstrand 22 081 0,2 17 987 0,6 4 094 -1,8
Södra Savolax 28 385 15,2 26 099 14,6 2 286 22,2
    S:t Michel 11 060 12,4 9 760 10,7 1 300 27,2
Norra Savolax 51 043 8,0 48 312 9,1 2 731 -8,8
    Kuopio 33 785 10,7 32 081 11,9 1 704 -7,9
Norra Karelen 20 483 -7,5 17 825 -8,6 2 658 0,3
    Joensuu 11 815 -9,5 10 124 -8,4 1 691 -15,7
Mellersta Finland 60 521 4,2 55 785 4,0 4 736 6,5
    Jyväskylä 32 105 15,2 28 249 12,7 3 856 37,5
Södra Österbotten 33 790 6,6 30 300 -0,8 3 490 199,6
    Seinäjoki 12 967 21,1 10 616 5,6 2 351 262,2
Österbotten 25 406 2,0 19 523 -1,9 5 883 17,7
    Vasa 18 070 -4,0 13 556 -8,4 4 514 12,3
Mellersta Österbotten 9 458 15,0 8 820 16,5 638 -1,7
    Karleby 6 705 2,3 6 197 2,5 508 -0,2
Norra Österbotten 89 304 3,8 78 849 4,4 10 455 -0,4
    Kuusamo 27 090 15,7 24 171 15,3 2 919 18,8
    Uleåborg 41 686 -1,3 36 726 -0,9 4 960 -4,5
Kajanaland 49 532 -1,2 47 349 -2,9 2 183 59,0
    Kajana 6 979 27,9 6 549 32,4 430 -15,4
    Sotkamo 40 347 -5,2 38 974 -7,5 1 373 214,9
Lappland 145 143 0,9 118 556 2,8 26 587 -6,6
    Rovaniemi 22 197 -4,5 14 905 2,9 7 292 -16,6
Åland 11 859 2,2 4 406 -12,0 7 453 13,0
    Mariehamn 9 021 -6,4 4 142 -13,1 4 879 0,1

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 16.6.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. april 2016, Tabellbilaga 4.1. Övernattningar på hotell, april 2016 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2016/04/matk_2016_04_2016-06-16_tau_007_sv.html