Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4.2. Övernattningar på hotell, januari-april 2016

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 4 977 842 3,8 3 486 526 2,0 1 491 316 8,1
Fasta Finland 4 948 650 3,8 3 473 945 2,0 1 474 705 8,3
Nyland 1 442 735 7,3 817 802 4,0 624 933 12,0
    Esbo 99 071 -1,4 65 176 -1,7 33 895 -0,9
    Helsingfors 921 284 10,0 458 527 6,9 462 757 13,3
    Vanda 282 634 10,4 179 937 7,0 102 697 17,0
Egentliga Finland 248 471 -0,6 208 016 1,5 40 455 -10,4
    Åbo 178 339 2,4 149 031 5,1 29 308 -9,1
Satakunta 73 327 2,3 57 025 2,5 16 302 1,3
    Björneborg 40 917 -8,0 33 887 -5,3 7 030 -19,3
Egentliga Tavastland 90 894 4,3 81 212 4,0 9 682 6,5
    Tavastehus 47 957 5,5 43 775 7,2 4 182 -9,8
Birkaland 350 121 2,1 300 941 0,3 49 180 14,5
    Tammerfors 277 681 3,2 232 773 1,3 44 908 14,5
Päijänne-Tavastland 141 481 1,9 119 454 0,9 22 027 7,8
    Lahtis 72 591 -2,4 57 612 -2,0 14 979 -4,0
Kymmenedalen 44 905 -13,7 35 997 -0,6 8 908 -43,7
    Kouvola 24 540 -4,4 20 540 1,8 4 000 -27,2
Södra Karelen 124 963 -3,1 87 693 2,9 37 270 -14,9
    Villmanstrand 89 007 4,0 69 516 7,8 19 491 -7,4
Södra Savolax 106 897 4,2 95 020 4,1 11 877 5,4
    S:t Michel 44 596 4,7 38 552 5,1 6 044 2,6
Norra Savolax 228 279 3,1 207 298 5,2 20 981 -14,2
    Kuopio 164 029 5,8 149 095 8,4 14 934 -14,1
Norra Karelen 89 702 -15,3 77 454 -2,7 12 248 -53,4
    Joensuu 46 579 -20,1 39 285 -5,0 7 294 -56,9
Mellersta Finland 288 447 4,3 247 403 5,0 41 044 0,5
    Jyväskylä 133 251 7,8 115 630 6,5 17 621 17,2
Södra Österbotten 121 065 -4,5 110 076 -9,6 10 989 118,6
    Seinäjoki 47 181 4,7 40 020 -4,4 7 161 121,8
Österbotten 87 368 -4,6 68 549 -2,5 18 819 -11,8
    Vasa 63 714 -6,8 48 624 -3,4 15 090 -16,3
Mellersta Österbotten 30 923 2,8 28 849 4,0 2 074 -10,7
    Karleby 24 673 1,6 22 803 2,5 1 870 -8,2
Norra Österbotten 383 876 0,9 311 633 1,2 72 243 -0,2
    Kuusamo 128 174 10,2 98 825 12,0 29 349 4,7
    Uleåborg 162 037 -8,1 141 978 -5,9 20 059 -20,8
Kajanaland 273 698 2,8 246 416 1,0 27 282 23,2
    Kajana 28 440 8,2 26 021 9,3 2 419 -1,8
    Sotkamo 233 077 2,0 212 019 -0,3 21 058 33,3
Lappland 821 498 9,8 373 107 2,5 448 391 16,7
    Rovaniemi 187 504 14,3 59 375 2,0 128 129 21,0
Åland 29 192 -4,2 12 581 0,3 16 611 -7,3
    Mariehamn 24 372 -6,0 11 853 -0,8 12 519 -10,4

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 16.6.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. april 2016, Tabellbilaga 4.2. Övernattningar på hotell, januari-april 2016 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2016/04/matk_2016_04_2016-06-16_tau_008_sv.html