Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, juni 2016

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 331 65 328 51,0 0,1 50,27
Fasta Finland 1 255 63 593 51,1 0,2 50,41
Nyland 149 15 257 74,5 4,6 70,54
Egentliga Finland 93 4 173 52,5 -6,5 48,64
Satakunta 43 1 540 47,4 2,8 46,23
Egentliga Tavastland 33 1 911 38,7 3,5 51,20
Birkaland 80 4 757 52,9 -1,0 49,71
Päijänne-Tavastland 38 1 953 39,4 3,1 39,78
Kymmenedalen 31 1 113 48,8 6,8 44,12
Södra Karelen 41 2 026 47,0 0,5 38,45
Södra Savolax 98 3 119 41,2 -0,1 35,67
Norra Savolax 56 2 844 48,5 -1,4 45,81
Norra Karelen 65 1 823 38,3 -6,5 40,10
Mellersta Finland 62 3 597 50,8 -1,1 45,85
Södra Österbotten 53 2 299 47,6 -2,4 40,55
Österbotten 41 1 606 42,6 -7,3 49,02
Mellersta Österbotten 22 738 42,1 2,6 48,69
Norra Österbotten 116 4 756 43,3 -1,0 37,26
Kajanaland 46 2 336 39,4 -2,1 19,78
Lappland 188 7 745 30,2 -1,1 32,04
Åland 76 1 735 48,3 -1,1 .. 1)
1) [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, Taru Tamminen 029 551 2243, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 18.8.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. juni 2016, Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, juni 2016 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2016/06/matk_2016_06_2016-08-18_tau_002_sv.html